چرا بخشیدن ثروت‌مان رضایت بخش‌ترین کاری بوده که تا بحال انجام داده ایم
دوره های پیشنهادی

محمد مهدی ربانی

6357 دقیقه

دیموند جان و 1 استاد دیگر

3040 دقیقه

فیلم های کارآفرینی

2575 دقیقه

فیلم های کارآفرینی

2985 دقیقه

ایلان ماسک

2893 دقیقه

فیلم های کارآفرینی

5158 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.