راهکارهایی برای برگزاری جلسات کاری موثر با تدریس کریس کرافت (مدت زمان : 53m 27s دقیقه)

خلاصه دوره

آیا همیشه درگیر جلسات متعدد و طولانی هستید؟ آیاجلسات و نشست های شما اثربخشی کافی را ندارد؟ آیا معمولا بدون اینکه موضوع مورد بحث را تمام کرده باشید با کمبود زمان مواجه می شوید؟ آیا شرکت کنندگان در جلسات تان ناراضی یا خسته به نظر می رسند؟

کریس کرافت کوچ و استاد بزرگ بین المللی 10 مشکل عمده جلسات را بررسی و نحوه مدیریت هر یک را توضیح می دهد.

 

 

آیا همیشه درگیر جلسات متعدد و طولانی هستید؟ آیاجلسات و نشست های شما اثربخشی کافی را ندارد؟ آیا معمولا بدون اینکه موضوع مورد بحث را تمام کرده باشید با کمبود زمان مواجه می شوید؟ آیا شرکت کنندگان در جلسات تان ناراضی یا خسته به نظر می رسند؟

کریس کرافت کوچ و استاد بزرگ بین المللی 10 مشکل عمده جلسات را بررسی و نحوه مدیریت هر یک را توضیح می دهد.

آیا این موارد برای شما آشناست:

جلسات غیرضروری

جلسات پر از همهمه

عواملی که با حواس پرتی جمع را از محور اصلی جلسه دور می کنند

جلساتی که شرکت کنندگان در آن دیر حاضر می شوند یا رفتار درستی ندارند و یا تمرکز کافی در آن ندارند

جلسات طولانی که فاقد پیشرفت و مشارکت هستند

تمامی این موارد در دوره مدیریت جلسات مورد بررسی قرار می گیرد. در این ویدان همچنین راهنمایی هایی برای برطرف کردن برخی از متداول ترین موضوعات مربوط به تکنولوژی که در جلسات مجازی رخ می دهد، ارائه می شود.


مقدمه

خوش آمدید

  • 00:58
  • Text reading

مشکلات جلسات مشترک و راه حل

عدم تمرکز

  • 00:58
  • Text reading

عدم پیشرفت

  • 00:58
  • Text reading

جلسات مجازی

نتیجه گیری

مراحل بعد

  • 00:58
  • Text reading