چگونه متمرکز باشیم؟ با تدریس داو کرنشاو (مدت زمان : 56 دقیقه)

خلاصه دوره

در دنیای پر جنب وجوش مان، مدیریت زمان به تنهایی کافی نیست. برای آنکه کارایی تان را واقعا افزایش دهید حتما باید تمرکزتان را بهبود بخشیده و حواس تان به تقویم باشد. در این دوره، دیو کرنشاو، متخصص بهره وری و نویسنده ی موفق، به شما کمک می کند تا مهارت های حیاتی پرهیز ار عوامل مزاحم و متمرکز ماندن بر ارزشمند ترین امور را بیاموزید. فضای دیجیتال و فیزیکی اطراف تان را به نحوی بچینید که تمرکزتان را تقویب کند؛ شیوه هایی برای نگاه داشتن ذهن تان روی کارها کشف کنید و با تمرکز بر آنچه بیشترین اهمیت را دارد از رابطه هایتان- هم سر کار و هم در خانه- محافظت کنید.

در دنیای پر جنب وجوش مان، مدیریت زمان به تنهایی کافی نیست. برای آنکه کارایی تان را واقعا افزایش دهید حتما باید تمرکزتان را بهبود بخشیده و حواس تان به تقویم باشد. در این دوره، دیو کرنشاو، متخصص بهره وری و نویسنده ی موفق، به شما کمک می کند تا مهارت های حیاتی پرهیز ار عوامل مزاحم و متمرکز ماندن بر ارزشمند ترین امور را بیاموزید. فضای دیجیتال و فیزیکی اطراف تان را به نحوی بچینید که تمرکزتان را تقویب کند؛ شیوه هایی برای نگاه داشتن ذهن تان روی کارها کشف کنید و با تمرکز بر آنچه بیشترین اهمیت را دارد از رابطه هایتان- هم سر کار و هم در خانه- محافظت کنید.


مقدمه

خوش آمدید

  • 00:58
  • Text reading

۱. مدیریت تمرکز چیست؟

2. فضای دیجیتال شما

۳. فضای فیزیکی شما

۴. ذهن شما

۵. وقت شما

۶. روابط شما

نتیجه گیری

گام های بعدی

  • 00:58
  • Text reading
ثبت تیکت پشتیبانی