چگونه متمرکز باشیم؟

در دنیای پر جنب وجوش مان، مدیریت زمان به تنهایی کافی نیست. برای آنکه کارایی تان را واقعا افزایش دهید حتما باید تمرکزتان را بهبود بخشیده و حواس تان به تقویم باشد. در این دوره، داو کرنشاو، متخصص بهره وری و نویسنده ی موفق، به شما کمک می کند تا مهارت های حیاتی پرهیز ار عوامل مزاحم و متمرکز ماندن بر ارزشمند ترین امور را بیاموزید. فضای دیجیتال و فیزیکی اطراف تان را به نحوی بچینید که تمرکزتان را تقویب کند؛ شیوه هایی برای نگاه داشتن ذهن تان روی کارها کشف کنید و با تمرکز بر آنچه بیشترین اهمیت را دارد از رابطه هایتان هم سر کار و هم در خانه محافظت کنید.

8
درس
25
فایل

مقدمه

play_arrow
خوش آمدید
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
چه چیز لازم است پیش از تماشای این دوره بدانید؟
play_circle_outlinepause_circle_outline

مدیریت تمرکز چیست؟

play_arrow
چگونه می توان بر چالش های تمرکز غلبه کرد؟
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
دو وجه تمرکز را درک کنید
play_circle_outlinepause_circle_outline

فضای دیجیتال شما

play_arrow
محافظت - پیام ها را غیرفعال کرده و تقویم را فعال کنید
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
محافظت کنید - به روزرسانی ها و نصب ها را در یک جا گردآوری کنید
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
رشد - برای فعالیت های خود زمان تعیین کنید
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
رشد - یک منطقه آزاد دیجیتال ایجاد کنید
play_circle_outlinepause_circle_outline

فضای فیزیکی شما

play_arrow
محافظت کنید - استفاده از صندوق نامه های ورودی و نوع قابل حمل آن
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
محافظت کنید - اطلاعات خانه ها را پیدا کرده و پردازش کنید
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
رشد - ایجاد محصولات
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
رشد - ابزارهای خود را سر هم کنید
play_circle_outlinepause_circle_outline

ذهن شما

play_arrow
محافظت کنید - ایده ها و فرصت ها را دوباره هدایت کنید
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
محافظت کنید - یک دیوار آتشین ذهنی بسازید
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
رشد - نواحی تمرکز خود را انتخاب کنید
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
رشد - چشم اندازی بسازید
play_circle_outlinepause_circle_outline

وقت شما

play_arrow
محافظت - زمان ضربه گیری در طول روز خود در نظر بگیرید
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
محافظت - خط پایان خود را ایجاد کنید
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
رشد - ارزش هر ساعت خود را افزایش دهید
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
رشد - زمانی برای تمرکز مجدد بگذارید
play_circle_outlinepause_circle_outline

روابط شما

play_arrow
محافظت - انتظارات و مرزها را مشخص کنید
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
محافظت - از سیاست در بسته تقویم باز استفاده کنید
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
رشد - تمرکز بر روی افراد
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
رشد - برای دیگران زمان ایجاد کنید
play_circle_outlinepause_circle_outline

نتیجه گیری

play_arrow
گام های بعدی
play_circle_outlinepause_circle_outline

مدرس دوره

داو کرنشاو

داو کرنشاو، مشاور کسب­وکارهای کوچک، سیستم فروش سه مرحله­ای ساده­ای را پیشنهاد می‌دهد (کاوش-ارائه-اقدام) که می­توانید در کسب­وکار کوچک­تان ادغامش کنید تا فروش­تان رونق گیرد. نخست، هفت بنیان کسب­وکارهای کوچک را بیاموزید: تکنیک­های عقل سلیم مثل سوال پرسیدن، گوش دادن و پیگیری. سپس راهنمائی­هایی برای دست به کار شدن و ساختن سیستم فروش­تان دریافت کنید. ­دیو نشان می­دهد که (1) با شناخت بهتر مشتری­های بالقوه و نیازهایشان، می­توانید (2) مطلب کوتاهی که بر نیازهایشان متمرکز شده است، ارائه داده و (3) با پیگیری کارها، مراحل بعدی را تشخیص و مشتری‌ها را به اقدام تشویق کنید. دیو متن های کوتاهی در مورد فروش رائه می­دهد که می­توانید آنها را برای هر یک از مراحل این فرایند به کار بگیرید؛ همچنین، پیشنهادهایی هم برای ایجاد متن­های خاص خودتان به شما ارائه می‌دهد. برای اینکه روند فروش­تان را در آینده­ی دور هم با صلابت نگه دارید، فصل­های پایانی در مورد تمرین و سنجش میزان پیشرفت­ و تکامل سیستم فروش­تان را حتما بررسی کنید.  

 

سایر دوره های شما


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/vidone/public_html/application/views/scripts/main/showcommoncourses.phtml on line 191

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1058

Warning: array_keys() expects parameter 1 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1093

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1216

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/vidone/public_html/application/controllers/MainController.php on line 192

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/application/controllers/MainController.php on line 196