چگونه روی دیگران تاثیر بگذاریم؟ با تدریس جان اولمن (مدت زمان : 81 دقیقه)

ما هر روز چه خوب و چه بد روی دیگران تاثیر می‌گذاریم. تحقیقات زیادی که در دهه‌های گذشته در زمینه علوم اجتماعی در سراسر دنیا شده است، به خوبی مشخص گردیده که در کار و زندگی چه چیزهائی روی دیگران تاثیرگذار هست و چه چیزهائی بی‌تاثیر هستند.
این ویدان درباره این است که چگونه روی دیگران تاثیر چشم‌گیر بگذاریم؟
این موضوع خیلی مهم است چون اگر بدانیم چگونه می‌توانیم بگذاریم در کار و زندگی به موفقیت‌های چشم‌گیری دست می‌یابیم. 
روی چه کسی می‌خواهید تاثیر بگذارید؟ همکار، رئیس، همسر، دوستان یا حتی مشتریان‌تان؟

 


مقدمه

خوش‌آمدید

  • 00:58
  • Text reading

1. بهترین تأثیرگذاران قبل از تأثیرگذاری چه می‌کنند

2. چطور درخصوص موقعیت‌تان بهترین متدهای تأثیرگذاری را انتخاب کنید

شرح درد و منفعت

  • 00:58
  • Text reading

تأثیرگذار باشید

  • 00:58
  • Text reading

3 - جطور میتونی نفوذ کنی و تحت تعقیب قرار بگیری

نتیجه‌گیری

ورک بوک

  • 00:58
  • Text reading
ثبت تیکت پشتیبانی