طریقه استخدام افراد در کسب و کار
دوره های پیشنهادی

چلسی کراس

4199 دقیقه

مادلین من

3157 دقیقه

جنی بلیک

1774 دقیقه

فیلم های کارآفرینی

5599 دقیقه

محمد مهدی ربانی

13410 دقیقه

رابین شارما

نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.