بدست آوردن منابع مالی و انسانی در کسب و کار
دوره های پیشنهادی

چلسی کراس

4199 دقیقه

جما رابرتز

2437 دقیقه

مادلین من

3157 دقیقه

فیلم های کارآفرینی

5599 دقیقه

کِن هوندا

31596 دقیقه

محمد مهدی ربانی

13410 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.