اصول طلایی متقاعدسازی برای فروش با تدریس برایان آهرن (مدت زمان : 1h 1m)

خلاصه دوره

اصول طلایی متقاعدسازی برای فروش

اصول طلایی متقاعدسازی برای فروش

مقدمه

خوش آمدید

  • 00:58
  • Text reading

نقش روانشناسی در فروش

مشتری یابی

ملاقات اولیه

تاثیر اول

  • 00:58
  • Text reading

سنجش صلاحیت مشتری

معرفی محصول

قانون گزینه ها

  • 00:58
  • Text reading

پاسخ به ایرادات مشتری

مذاکره

معادله ارزش

  • 00:58
  • Text reading

نهایی سازی فروش

ارجاعات (توصیه به دیگر مشتریان)

خلاصه