چگونه زندگی خود را به سطح بعدی برسانیم

1
درس
3
فایل
42
دقیقه
67000 تومان

چگونه زندگی خود را به سطح بعدی برسانیم؟
صحبت های دکتر جان دمارتینی نویسنده کتاب عامل ارزش ها در مجموعه برنامه قهرمانان لینکدین، پیرامون ارزش در زندگی

او در این گفتگو به ما کمک میکند تا یاد بگیریم چطور از ارزش های دیگران مطلع شویم و روابطمان را چه در حوزه شخصی یا فردی و همچنین بیزینس براساس ارزش های طرف مقایل به سرانجام برسانیم

این گفتگو به شما کمک میکند تا چگونه زندگی خود را به سطح بعدی برسانید؟

اساتید دوره

جان دمارتینی

دکتر جان دمارتینی سخنران، معلم، فیلسوف، نویسنده ای الهام بخش و ستاره فیلم راز.

دکتر دمارتینی از پیشروهای رفتارشناسی در دنیاست، وسعت دانش و تجربه اش برمی گردد به ۳۴ سال تحقیق و مطالعه بیش از ۲۸,۰۰۰ کتاب و مقاله در زمینه های مختلفی چون روانشناسی، فلسفه، عصب شناسی و فیزیولوژی. سالی ۳۰۰ روز در ۵۰ کشور مختلف دنیا سخنرانی دارد و ۴۰ کتاب نوشته است.

person
mail