چگونه از مشتری سوالات عالی برای فروش بپرسیم؟ با تدریس Jeff Bloomfield (مدت زمان : 27m 30s)


2.کندوکاو بیشتر

شناخت کوه یخ

 • 00:58
 • Text reading

یادآوری

 • 00:58
 • Text reading

۱. استفاده از بینش ها برای ایجاد پرسش ها

تایید اثرگذاری

 • 00:58
 • Text reading

مقدمه

خوش آمدید

 • 00:58
 • Text reading

۳. لحن کلام

نتیجه گیری

گام های بعدی

 • 00:58
 • Text reading

مقدمه

خوش آمدید

 • 00:58
 • Text reading

استفاده از بینش ها برای ایجاد پرسش ها

تایید اثرگذاری

 • 00:58
 • Text reading

کندوکاو بیشتر

شناخت کوه یخ

 • 00:58
 • Text reading

یادآوری

 • 00:58
 • Text reading

لحن کلام

نتیجه گیری

گام های بعدی

 • 00:58
 • Text reading