چگونه از مشتری سوالات عالی برای فروش بپرسیم؟ با تدریس Jeff Bloomfield (مدت زمان : 27m 30s دقیقه)

بیشتر وقت­ها تماس­های فروش به حالت بازجوئی درمی­آیند و مشتری­های بالقوه را در مورد جایی که گفت­وگو قرار است به آنجا بی­انجامد، سر درگم می­سازند. در این دوره، جف بلومفیلد- نویسنده و مربی فروش فورچن 500، گزینه­ای را بر مبنای این اصل پیشنهاد می­دهد که فروش­های موثر با تمرکز بر موضوع­هایی آغاز می­شود که بیشترین اهمیت برای مشتری­هایتان دارند. جف کمک­تان می­کند تا دیدگاه­هایی نسبت به مشکلات تجاری مشتری­هایتان به دست آورده و از آنها برای هدایت سوال­های مرتب با فروش­تان استفاده کنید. او چگونگیِ طرح سوال­های کاوشگرانه­ی موثر، معتبر ساختن تاثیر تجاری راه­حل­تان و عمیق ساختن گفت­وگو در صورت لزوم را به شما می آموزد. همچنین توصیه­هایی در مورد حفظ تن صدای مناسب در کل گفت­وگو- که به ارتباط موفقیت­آمیزتر در امر فروش و روابط دیرپا با مشتری­هایتان می­انجامد- را نیز ارائه می­دهد.


کندوکاو بیشتر

شناخت کوه یخ

  • 00:58
  • Text reading

یادآوری

  • 00:58
  • Text reading

استفاده از بینش ها برای ایجاد پرسش ها

تایید اثرگذاری

  • 00:58
  • Text reading

مقدمه

خوش آمدید

  • 00:58
  • Text reading

لحن کلام

نتیجه گیری

گام های بعدی

  • 00:58
  • Text reading