خدمات مشتریان: ایجاد ارزش برای مشتری

این دوره توسط جیل گریفین آموزش داده می‌شود که به مدت سه دهه توانسته در مورد استراتژی‌های وفاداری مشتری تحقیق کند، بنویسد و صحبت کند.

یکی از سؤالاتی که بسیار مهم است این‌ست که چگونه می‌توان وفاداری مشتری را پایه‌ریزی کرد؟ پاسخ این‌ست که باید درک کنید که مشتری چگونه بر روی مسائل ارزش‌گذاری می‌کند و سعی کنید در آن موارد پیشرفت کنید.

مشتریان به طور غریزی در قلب خودشان می‌دانند که چه زمانی ارزش مطلب را ارائه می‌دهند و چه موقع این کار را نمی‌کنند که در این ویدان تفاوت این دو را متوجه خواهید شد؛ همچنین ارزش‌های دست نخورده و ناگفته‌ای که مشتریان به دنبال آن‌ها هستند را کشف خواهید کرد.

مبحث این ویدان با موضوع که «چرا این ارزش گذاری‌ها مهم هستند؟» آغاز می‌شود و در ادامه 7 روش اثبات شده برای به حداکثر رساندن ارزش‌گذاری برای مشتری بیان می‌شود. آن‌ها تفاوت ایجاد می‌کنند و شما باید بهترین جایگزین مشتری خود را برای خرید بعدی‌اش بدانید. باید درک کنید که چرا مشتریان برای شما ارزش می‌گذارند. شما باید قیمت‌گذاری را وارد پروسه‌ی ارزش‌گذاری کنید و توجه زیادی به کارهایی که مردم انجام می‌دهند داشته باشید. ارزش‌گذاری باید حول مسائلی باشد که تغییر نمی‌کنند و در نهایت داستان ارزش‌های خود را بازگو کنید.

برای هر روش یک مثال مطالعه شده که با موفقیت از آن روش استفاده شده است بیان می‌شود و در آخر این ویدان با یک برنامه‌ی عملی ده روزه به پایان می‌رسد.

سرفصل مباحث این دوره عبارتند از:

چرا ارزش اهمیت دارد؟

آزمون «ارزشش را دارد» را بگذرانید

درست تفاوت قائل شوید

 

5
درس
11
فایل
33
دقیقه
31000 تومان
55%
13950 تومان

اساتید دوره

دوره های پیشنهادی

person
mail