خدمات مشتریان موفق با تدریس نوآه فلکینگ (مدت زمان : 32 دقیقه)

خلاصه دوره

خدمات مشتری چیست؟ چگونه خدمات مشتریان بی نظیری را در سازمان خود ارایه دهیم؟

با به کار بستن اصولی که این ویدان به شما ارایه می کند، شما می توانید در سازمان تان، نوع مهمتری از خدمات مشتری که به خدمات حضوری معروف است را بهبود ببخشید. این ویدان چگونگی ارائه خدمات بی نظیر را به نمایندگان خدمات مشتری می آموزد و سبب می شود شما بتوانید روابطی مثبت، پربار و دراز مدت را با مشتریان تان ایجاد کنید.

خدمات مشتری چیست؟ چگونه خدمات مشتریان بی نظیری را در سازمان خود ارایه دهیم؟

با به کار بستن اصولی که این ویدان به شما ارایه می کند، شما می توانید در سازمان تان، نوع مهمتری از خدمات مشتری که به خدمات حضوری معروف است را بهبود ببخشید. این ویدان چگونگی ارائه خدمات بی نظیر را به نمایندگان خدمات مشتری می آموزد و سبب می شود شما بتوانید روابطی مثبت، پربار و دراز مدت را با مشتریان تان ایجاد کنید.

نوآه فلمینگ، کارشناس خدمات مشتری، وابستگی مستقیم این خدمات را به وفاداری مشتری و همچنین میزان تاثیر این وفاداری در سودآوری شما را نشان می دهد. او تکنیک های آزمایش شده و واقعی را به منظور ایجاد بازخورد اولیه قوی، شناخت مشتری، آماده سازی و ایجاد انتظارات آشکار ارائه می کند. وی همچنین پیشنهاداتی را برای مقابله با مشکلات ناشی از عصبانیت یا ناراحتی مشتری ارائه می دهد. پس باید پیشتازانه عمل کنید تا با خدمات رسانی بیشتر در این زمینه فروش بالایی نیز داشته باشید.

موضوعات مطرح شده در این ویدان:

 • شناخت درست مشتریان
 • اجرای یک فرآیند صحیح برای ارایه خدمت
 • سلیقه شخصی به خرج دادن
 • روش صحیح گوش دادن موثر
 • درخواست بازخورد داشتن
 • چگونه نه گفتن به مشتری در صورت بزوم
 • پیگیر بودن

مقدمه

خوش آمدید

 • 00:58
 • Text reading

اساسنامه خدمات مشتری

شناخت مشتری

 • 00:58
 • Text reading

خدمات بیشتر

فروش در خدمات

 • 00:58
 • Text reading

نکات ظریف

اصول

 • 00:58
 • Text reading

درخواست بازخورد

 • 00:58
 • Text reading

نتیجه گیری

نتیجه گیری

 • 00:58
 • Text reading
ثبت تیکت پشتیبانی