چگونه یک کسب و کار را با خانواده یا دوستان مان آغاز کنیم؟ با تدریس Bob McGannon (مدت زمان : 1h 28m دقیقه)

خلاصه دوره

چگونه یک کسب و کار را با خانواده یا دوستان مان آغاز کنیم؟

توضیحات استاد توضیحات استاد

مقدمه

خوش آمدید

 • 00:58
 • Text reading

سازماندهی کسب و کارتان

تعیین حاکمیت و مالکیت

پول را نشانم بده

 • 00:58
 • Text reading

نکاتی برای تداوم روند مناسب

ارتباطات موثر

 • 00:58
 • Text reading

مدیریت اختلاف

 • 00:58
 • Text reading

همکاری با دوستان و خانواده

همکاری با دوستان

 • 00:58
 • Text reading

نواحی عیب یابی

نشانه های مشکل

 • 00:58
 • Text reading

نتیجه گیری

مراحل بعدی

 • 00:58
 • Text reading