روانشناسی جدید پیروزی با دنیس ویتلی

82
درس
82
فایل
622
دقیقه
1290000 تومان

پیش گفتار

play_arrow
آنچه در این دوره خواهیددید.
-
play_circle_outlinepause_circle_outline

بخش اول

play_arrow
آیا واقعا انسان با دیدن باور می‌کند؟
12:33 - 41.4 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

بخش دوم

play_arrow
نگرش و عقیده‌ی شما
12:38 - 42.7 مگابایت

بخش سوم

play_arrow
شرایط گذشته، عملکرد فعلی را مشخص می‌کند
17:11 - 56.9 مگابایت

بخش چهارم

play_arrow
کنترل در دستان شماست
15:32 - 52.5 مگابایت

بخش پنجم

play_arrow
فقط شما
14:36 - 48.3 مگابایت

بخش ششم

picture_as_pdf
تمرین
- 0.4 مگابایت

بخش هفتم

picture_as_pdf
تمرین
- 0.4 مگابایت

بخش هشتم

play_arrow
مهم‌ترین ویژگی انسان
13:24 - 42.4 مگابایت

بخش نهم

play_arrow
عزت‌نفس یک تجربه‌ی شخصی است
14:10 - 48.7 مگابایت

بخش دهم

play_arrow
4 اساسِ ارزش
16:20 - 54.4 مگابایت

بخش یازدهم

play_arrow
عزت‌نفس پایین در مقابل عزت‌نفس بالا
12:39 - 42.8 مگابایت

بخش دوازدهم

play_arrow
عزت‌نفس، پتانسیل‌های شما را آزاد می‌کند
11:55 - 39.3 مگابایت

بخش سیزدهم

picture_as_pdf
تمرین
- 0.4 مگابایت

بخش چهاردهم

picture_as_pdf
تمرین
- 0.4 مگابایت

بخش پانزدهم

play_arrow
اخلاص؛ زندگی بدون ریا
12:35 - 41.8 مگابایت

بخش شانزدهم

play_arrow
صداقت با خود
8:54 - 30.1 مگابایت

بخش هفدهم

play_arrow
سه‌گانه‌ی کمال
9:00 - 29.7 مگابایت

بخش هجدهم

play_arrow
چگونه صادق و سازش‌پذیر باشیم
8:12 - 27.7 مگابایت

بخش نوزدهم

play_arrow
تمامیتِ موقعیتی؛ یک ترکیب جدید
7:21 - 24.2 مگابایت

بخش بیستم

picture_as_pdf
تمرین
- 0.4 مگابایت

بخش بیست و یکم

picture_as_pdf
تمرین
- 0.4 مگابایت

بخش بیست و دوم

play_arrow
قانون علت و معلول
14:13 - 47.1 مگابایت

بخش بیست و سوم

play_arrow
انتخاب با شماست
5:48 - 19.7 مگابایت

بخش بیست و چهارم

play_arrow
چه کسی مسئول است؟
17:08 - 56.8 مگابایت

بخش بیست و پنجم

play_arrow
طرز فکر یک مدیرعامل
6:41 - 22.6 مگابایت

بخش بیست و ششم

play_arrow
مسئولیت‌پذیری در کارها
16:29 - 54.8 مگابایت

بخش بیست و هفتم

picture_as_pdf
تمرین
- 0.4 مگابایت

بخش بیست و هشتم

picture_as_pdf
تمرین
- 0.4 مگابایت

بخش بیست و نهم

play_arrow
پاداش‌ها درمقابل عواقب
13:11 - 43.6 مگابایت

بخش سی‌ام

play_arrow
ایجاد اعتماد به نفس
8:13 - 27.8 مگابایت

بخش سی و یکم

play_arrow
رها کردن قهرمان درون
13:23 - 44.2 مگابایت

بخش سی و دوم

play_arrow
انگیزه‌هایی برای اقدام کردن
14:06 - 16.1 مگابایت

بخش سی و سوم

play_arrow
روی نتایج دلخواه تمرکز کنید
10:44 - 35.4 مگابایت

بخش سی و چهارم

picture_as_pdf
تمرین
- 0.4 مگابایت

بخش سی و پنجم

picture_as_pdf
تمرین
- 0.4 مگابایت

بخش سی و ششم

play_arrow
کلید موفقیت، عقیده است
14:40 - 48.6 مگابایت

بخش سی و هفتم

play_arrow
نگرش و عقیده‌ی ذهنی
5:30 - 18.6 مگابایت

بخش سی و هشتم

play_arrow
چالش‌ها به عنوان فرصت
12:45 - 42.4 مگابایت

بخش سی و نهم

play_arrow
درماندگی آموخته‌شده درمقابل خوش‌بینی آموخته‌شده
4:24 - 14.9 مگابایت

بخش چهلم

play_arrow
خوش‌بینی لاعلاج
12:16 - 40.6 مگابایت

بخش چهل و یکم

picture_as_pdf
تمرین
- 0.43 مگابایت

بخش چهل و دوم

picture_as_pdf
تمرین
- 0.4 مگابایت

بخش چهل و سوم

play_arrow
تخیلات از دانش مهم‌تر است
10:39 - 35.2 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

بخش چهل و چهارم

play_arrow
تمرین تقویت حسی تصویرسازی
10:13 - 34.3 مگابایت

بخش چهل و پنجم

play_arrow
حرکت از مجازی به واقعیت
7:40 - 25.2 مگابایت

بخش چهل و ششم

play_arrow
تمرین تجسم‌سازی خودِ ایده‌آل
13:00 - 43.7 مگابایت

بخش چهل و هفتم

play_arrow
دیدن از درون
12:22 - 40.9 مگابایت

بخش چهل و هشتم

picture_as_pdf
تمرین
- 0.4 مگابایت

بخش چهل و نهم

picture_as_pdf
تمرین
- 0.4 مگابایت

بخش پنجاهم

play_arrow
تمرکز به موفقیت برتری دارد
11:30 - 38.1 مگابایت

بخش پنجاه و یکم

play_arrow
اقدامات متمرکز
7:05 - 23.9 مگابایت

بخش پنجاه و دوم

play_arrow
خشنودی باتأخیر
8:35 - 28.1 مگابایت

بخش پنجاه و سوم

play_arrow
ثروت درمقابل پول
7:07 - 24.0 مگابایت

بخش پنجاه و چهارم

play_arrow
5 قدرت هدف‌گذاری کارآمد
13:58 - 46.2 مگابایت

بخش پنجاه و پنجم

picture_as_pdf
تمرین
- 0.4 مگابایت

بخش پنجاه و ششم

picture_as_pdf
تمرین
- 0.4 مگابایت

بخش پنجاه و هفتم

play_arrow
تکرار موجب یادگیری می‌شود
11:09 - 36.9 مگابایت

بخش پنجاه و هشتم

play_arrow
تنظیم مجدد مغز برای یادگیری
7:43 - 26.1 مگابایت

بخش پنجاه و نهم

play_arrow
4 اساسِ تغییر
9:56 - 32.7 مگابایت

بخش شصتم

play_arrow
عادت‌ها نوعی واکنش هستند
5:13 - 17.6 مگابایت

بخش شصت و یکم

play_arrow
گفتگوهای صامت
12:52 - 42.6 مگابایت

بخش شصت و دوم

picture_as_pdf
تمرین
- 0.4 مگابایت

بخش شصت و سوم

picture_as_pdf
تمرین
- 0.4 مگابایت

بخش شصت و چهارم

play_arrow
رهبری با الهام‌بخشی
7:42 - 25.2 مگابایت

بخش شصت و پنجم

play_arrow
در دیگران ارزش سرمایه‌گذاری کنید
8:06 - 27.3 مگابایت

بخش شصت و ششم

play_arrow
گوش کردن؛ هنر گمشده
9:20 - 30.7 مگابایت

بخش شصت و هفتم

play_arrow
ابتکار به خرج دهید و نوآوری به دنبالش خواهد آمد
5:52 - 19.9 مگابایت

بخش شصت و هشتم

play_arrow
خود را در موقعیت دیگران قرار دهید
10:01 - 33.0 مگابایت

بخش شصت و نهم

picture_as_pdf
تمرین
- 0.4 مگابایت

بخش هفتادم

picture_as_pdf
تمرین
- 0.4 مگابایت

بخش هفتاد و یکم

play_arrow
رهبری برد/برد در دنیایی برد/باخت
12:32 - 41.4 مگابایت

بخش هفتاد و دوم

play_arrow
تکنولوژی درمقابل تجربه زندگی واقعی
6:47 - 22.9 مگابایت

بخش هفتاد و سوم

play_arrow
بهترین مسیر ممکن
9:23 - 30.9 مگابایت

بخش هفتاد و چهارم

play_arrow
بلوغ حقیقی و عشق
5:25 - 18.3 مگابایت

بخش هفتاد و پنجم

play_arrow
عشق زمانی که آزاد شود، بازمی‌گردد
10:43 - 35.4 مگابایت

بخش هفتاد و ششم

picture_as_pdf
تمرین
- 0.4 مگابایت

بخش هفتاد و هفتم

picture_as_pdf
تمرین
- 0.4 مگابایت

بخش هفتاد و هشتم

play_arrow
آینده در دستان شماست
8:21 - 27.5 مگابایت

بخش هفتاد و نهم

play_arrow
بر تغییرات مسلط شوید
7:47 - 26.3 مگابایت

بخش هشتاد

play_arrow
مرور مأموریت
9:37 - 31.7 مگابایت

بخش هشتاد و یکم

play_arrow
خلاصه ایده‌های اصلی
2:03 - 71.1 مگابایت

بخش هشتاد و دوم

play_arrow
رهایی از فوریت‌ها
13:32 - 45.0 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline


چگونه پیروزی را به یک عادت جدید تبدیل کنیم تا بتوانیم در حرفه و زندگی‌مان بدون تلاشِ آگاهانه، موفقیت را تجربه کنیم؟
در تمام جهان افرادی هستند که به خاطر دستمزدی ناچیز، به سختی ساعت‌ها تلاش می‌کنند؛ اما در طرف مقابل، افرادی هستند که ذاتاً برنده هستند و به نظر می‌رسد که به سادگی و بدون تلاش زیادی، به موفقیت می‌رسند.
شما قرار است به گروه دوم بپیوندید.
دنیس ویتلی، بهترین مربی عملکرد در آمریکاست. دوره‌ی "روانشناسی جدید پیروزی" 2 میلیون نسخه فروخته است و به بزرگ‌ترین دوره‌ی توسعه‌ی فردی در زمان خودش تبدیل شده است.
قهرمانان المپیک آمریکایی، فضانوردان ناسا و شرکت‌هایی مانند GE، مایکروسافت و مرسدس بنز از این برنامه برای مدیران ارشد خود استفاده کرده‌اند تا بتوانند آن‌ها را در این فرصت بی‌نظیر، با دنیس همراه کنند.
در شما الماسی منتظر درخشیدن است.
سیستم سنتی مدرسه‌ها، به شما یاد نمی‌دهد که چگونه این الماس را صیقل دهید. احتمالاً خانواده‌هایتان نیز نمی‌دانند. متدهایی که دنیس برای موفق‌ترین افراد جهان استفاده کرده است، برای هر فردی که آماده‌ی یاد گرفتن و عمل کردن باشد، قابل استفاده است.
اینگونه شما الماس درون‌تان را صیقل می‌دهید.
این دوره زمانی برای شما مناسب است که آماده باشید:
- از هر مانعی با قدرت عبور کنید و ثابت کنید که حاضرید برای انجامش، هر کاری انجام دهید.
- بهترین نتایج را به ارمغان بیاورید و به عنوان بهترین فرد در هر شرکتی که هستید، شناخته شوید.
- دو برابر کار کنید تا بتوانید در نصف زمان، نتایج‌تان را دو برابر کنید؛ بدون این که از زمان استراحت و اوقات فراغت خود بزنید.
- سایر افرادی که با بینش شما موافق هستند را جذب کنید؛ تا از استخدام افراد اشتباه جلوگیری کرده و یک محیطی سرشار از موفقیت بسازید که دیگران به آن حسادت کنند.
- توجه‌ها را به خود جلب کنید تا همه شما را بخاطر تخصص‌تان بخواهند و بتوانید از بین فرصت‌ها انتخاب کنید، آن‌طور که لایق هستید دستمزد بگیرید و زندگی رویایی‌تان را بسازید.
در 82 روز آینده با افسانه‌ی توسعه‌ی فردی در آمریکا، دنیس ویتلی، همراه باشید تا به شما نشان بدهد که چگونه بر ذهنیت قهرمانی خود تسلط پیدا کنید تا بتوانید به هر چالشی که در زندگی با آن روبه‌رو می‌شوید غلبه کنید و یک زندگی معنادار و سرشار از موفقیت داشته باشید.

اساتید دوره

دنیس ویتلی

احتمالاً دنیس ویتلی بزرگ‌ترین مربی‌ای است که آمریکا به خود دیده است. او نه تنها فضانوردان آپولو در ناسا، قهرمانان المپیک آمریکایی، قهرمانان سوپربال و بزرگان کسب و کار در بزرگ‌ترین شرکت‌های آمریکا را آموزش داده است، بلکه او سازنده‌ی بزرگ‌ترین کتاب صوتی مربوط به توسعه فردی در تاریخ بشریت است، "روانشناسی جدید پیروزی".
بیش از 2 میلیون نفر در این دوره شرکت کردند و در مجموع بیش از 100میلیون دلار فروش داشت. حالا دنیس تصمیم گرفته است که ایده‌های الهام‌بخش و داستان‌های سرگرم‌کننده‌اش را وارد دوره‌ی جدیدی کند.
یک چیز دیگر نیز هست که دنیس را متمایز می‌کند؛ او با اسیران جنگی آمریکایی (POW) که آزاد شده‌اند نیز کار کرده است که این مسئله به او کمک کرده است رمزگشایی کرده است که چگونه یک فرد می‌تواند در ناملایم‌ترین شرایط، پتانسیلش را افزایش دهد و از درون به یک پیروزی برسد.
در حقیقت، دوره‌ی روانشانسی جدید پیروزی (POW) نیز به افتخار این کهنه‌سربازان شجاع و داستان‌های دلاوری‌ها و نبوغ آن‌ها نام‌گذاری شده است که قطعا می‌تواند به شما الهام ببخشد تا حتی در شرایط سخت، بتوانید به اعماق وجود خود دست یابید.
به همین دلیل دنیس از شما می‌خواهد که این 82 روز با او همراه باشید تا کشف کنید که چگونه این الماس، یا همان پتانسیل درون‌تان را صیقل دهید تا شروع کند به درخشیدن؛ در نتیجه بتوانید به درخشش شرکت و کسب و کارتان کمک کنید تا به پتانسیل حقیقی خود دست یابد و به پیروزی‌های بزرگ برسد.

نظرات درباره روانشناسی جدید پیروزی با دنیس ویتلی (1 نظر)

رهاسازی قدرت درون،غلبه بر ترس ها،اقدام کردن و لذت بردن از زندگی ..دوره درجه یک و عالی بود.ممنون از ویدان
9314 - 11 اسفند 1399
person
mail