مهارت های مدیریت برای کسب و کارهای بین المللی
دوره های پیشنهادی

چلسی کراس

4199 دقیقه

آرون مارشال

4030 دقیقه

سارا کانادی

2146 دقیقه

فیلم های کارآفرینی

5599 دقیقه

محمد مهدی ربانی

13410 دقیقه

دان فین

4748 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.