نورومارکتینگ یا بازاریابی عصبی
دوره های پیشنهادی

پرکاش رامن

2072 دقیقه

چلسی کراس

4199 دقیقه

گرنت کاردون

21993 دقیقه

مایلز کرافت

2154 دقیقه

فیلم های کارآفرینی

5599 دقیقه

آنتونیو نوس

30136 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.