بهره وری در محیط کار با 5S
دوره های پیشنهادی

چلسی کراس

4199 دقیقه

جما رابرتز

2437 دقیقه

مادلین من

3157 دقیقه

سسیل پیر

2173 دقیقه

کارولین وب

3442 دقیقه

مایلز کرافت

9797 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.