استراتژی های تجاری برای بازارهای نوظهور

8
درس
49
فایل
364
دقیقه
395000 تومان

پیش گفتار

play_arrow
آنچه در این دوره خواهیددید.
-
play_circle_outlinepause_circle_outline

هفته اول

play_arrow
درباره دانشگاه
1:27 - 4.8 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
مقدمه دوره
4:42 - 15.7 مگابایت
play_arrow
بازارهای نوظهور چه ویژگی خاصی دارند
13:49 - 46.2 مگابایت
play_arrow
چه چیزی میفروشیم و چه چیزی میخرند
13:00 - 43.4 مگابایت
play_arrow
مشتری کیست
11:32 - 38.5 مگابایت
play_arrow
بازار به عنوان بازی بدون قانون
12:40 - 42.4 مگابایت
play_arrow
بازارهای نوظهور چه ویژگی خاصی دارند
21:32 - 72.0 مگابایت

هفته دوم

play_arrow
مدلهای کسب و کار برای بازارهای نوظهور
8:15 - 27.5 مگابایت
play_arrow
درک بازارهای بالقوه
9:09 - 30.6 مگابایت
play_arrow
تبدیل ارزش به محصول
9:02 - 30.2 مگابایت
play_arrow
تماس با مشتریان
7:46 - 25.9 مگابایت
play_arrow
ایجاد تبادل ارزش
6:15 - 20.9 مگابایت
play_arrow
برنامه ریزی فعالیت ها و منابع
5:10 - 17.3 مگابایت

هفته سوم

play_arrow
ظرفیت رقابتی
7:43 - 25.7 مگابایت
play_arrow
رصد محیط رقابتی
12:28 - 41.6 مگابایت
play_arrow
تحلیل توانایی ها
7:19 - 24.4 مگابایت
play_arrow
درک مشتریان
6:56 - 23.1 مگابایت
play_arrow
ساخت جدول محصول-بازار
6:19 - 21.1 مگابایت
play_arrow
ساخت پیشنهادات تجاری
9:10 - 30.7 مگابایت

هفته چهارم

play_arrow
طراحی مجموعه استراتژی ها
8:23 - 28.0 مگابایت
play_arrow
استراتژی های بازاریابی
8:52 - 29.6 مگابایت
play_arrow
استراتژی های فرایند های داخلی
6:09 - 20.5 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
استراتژی های یادگیری و رشد
5:23 - 18.5 مگابایت
play_arrow
استراتژی های مالی
5:26 - 18.1 مگابایت

هفته پنجم

play_arrow
درک محیط سراسری
8:58 - 30.0 مگابایت
play_arrow
تاکتیک های صنعت (بخش اول)
5:47 - 19.3 مگابایت
play_arrow
تاکتیک های صنعت (بخش دوم)
6:38 - 22.1 مگابایت
play_arrow
تاکتیک های رقابتی
5:01 - 16.7 مگابایت
play_arrow
توازن بازاریابی و فروش
11:30 - 38.4 مگابایت

هفته ششم

play_arrow
حیطه فرصت های کسب و کار
9:19 - 31.1 مگابایت
play_arrow
چرخه عمر کسب و کار
9:37 - 32.1 مگابایت
play_arrow
واحد های استراتژیک کسب و کار
6:30 - 21.7 مگابایت
play_arrow
نگاهی استراتژیک به اقتصاد کسب و کار
7:59 - 26.7 مگابایت
play_arrow
چرخه عمر محصول
12:30 - 41.8 مگابایت

هفته هفتم

play_arrow
سیستم فروش
8:37 - 28.7 مگابایت
play_arrow
انواع فروش
5:47 - 19.3 مگابایت
play_arrow
انتخاب روش فروش مناسب
5:38 - 18.8 مگابایت
play_arrow
برنامه ریزی فروش
8:02 - 26.8 مگابایت
play_arrow
سازماندهی فروش
7:34 - 25.3 مگابایت

هفته هشتم

play_arrow
سیستم مدیریت استراتژیک
26.8 - 8:00 مگابایت
play_arrow
تدوین گزاره چشم انداز
8:10 - 27.3 مگابایت
play_arrow
برنامه ریزی سناریوها
9:38 - 32.2 مگابایت
play_arrow
سازماندهی جلسات استراتژیک
5:45 - 19.2 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

هدف از این دوره، آموزش مبانی و ایجاد مهارت های اولیه لازم برای توسعه و پیاده سازی یک استراتژی کسب و کار در بازارهای نوظهور است.

بازارهای نوظهور به کشورهایی اطلاق می‌شود که ویژگی‌هایی از بازارهای توسعه‌یافته کشورهای صنعتی را دارند ولی شرایط لازم را برای قرار گرفتن در دسته کشورهای توسعه‌یافته ندارند. 

این دوره از سه مفهوم اساسی تشکیل شده است:
1- کارآفرینی 2- استراتژی 3- بازارهای نوظهور

در این دوره می خواهیم تهدید ها و فرصت های بازارهای نوظهور را بررسی کنیم و در پایان یاد خواهیم گرفت  که در این بازارهای مبهم اما نوید بخش ، چه کار کنیم و چطور درست عمل کنیم.

مخاطبان این دوره می توانند مهارت های تجزیه و تحلیل، تصمیم گیری و برنامه ریزی و همچنین توانایی تشخیص فرصت ها و تهدید های استراتژیک را ارتقا دهند.
این دوره نیازمند آگاهی از مفاهیم اقتصادی مقدماتی است. بهتر است تجربه عملی کارآفرینی یا بازاریابی هم داشته باشید اما ضروری نیست.
این دوره، توجه ویژه ای به مدیریت استراتژیک دارد. اگر چه چند تئوری اساسی مطرح می شوند اما بیشتر ایده ها بر پایه یک مدل عملی ساده اما کارآمد است که می توان به راحتی آن را درک کرده و از آن استفاده کرد. تعدد مثال ها و روایت ها از تجربیات مشاوره شخصی و حرفه ای مدرس، یکی از مهم ترین ویژگی های این دوره است. طراحی های مدرس کمک می کند مفاهیم کلیدی را به خوبی به خاطر سپرده و استفاده کنید.

اساتید دوره

میخائیل پلوتنیکوف

میخائیل پلوتنیکوف، دیپلم زبان شناسی و ارتباطات بین فرهنگی از مدیریت منابع انسانی دارد. همچنین یک مدرک MBA دارد. دکترای جامعه شناسی دارد و عنوان تز او «توسعه و استفاده از تکنولوژی های مدیریت اجتماعی» است. میخائیل از سال 2005، مشاور توسعه سازمانی بوده و به بیش از 200 شرکت در روسیه و کشورهای دیگر مشاوره داده است. در سال 2013 دانشکده کسب و کار Vadens را تاسیس کرد و اکنون آن را مدیریت می کند. میخائیل استاد مدیریت کسب و کار و مولف مقالات و کتاب هایی با موضوع متدولوژی آموزش کسب و کار و تکنیک های مطالعات موردی است. مهارت های خود را در سال های 2008، 2013 و 2014 دانشکده کسب و کار هاروارد در بوستون آمریکا توسعه داده است. همچنین یکی از موسسین و اعضای هیئت مشاوره اجلاس جهانی مدیریت هند است.

person
mail