استراتژی شرکتی
دوره های پیشنهادی

چلسی کراس

4199 دقیقه

فیلم های کارآفرینی

5599 دقیقه

آنتونیو نوس

30136 دقیقه

محمد مهدی ربانی

13410 دقیقه

محمد مهدی ربانی

23203 دقیقه

ست گادین

2947 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.