هوش مکانی در کسب و کار
دوره های پیشنهادی

چلسی کراس

4199 دقیقه

جما رابرتز

2437 دقیقه

جنی بلیک

1774 دقیقه

آرون مارشال

4030 دقیقه

فیلم های کارآفرینی

5599 دقیقه

محمد مهدی ربانی

13410 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.