درس های روزانه دارن هاردی

236
درس
236
فایل
1302
دقیقه
990000 تومان

درس اول

play_arrow
چگونه برای سال پیش رو آماده شویم
4:34 - 14.0 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

درس دوم

play_arrow
آما در طول سفر سالم می ماند
6:06 - 19.0 مگابایت

درس سوم

play_arrow
خودتان را آزاد کنید
6:03 - 18.6 مگابایت

درس چهارم

play_arrow
چالش 5 روزه برای استثنا بودن
4:03 - 12.5 مگابایت

درس پنجم

play_arrow
روز اول چالش- Bs را برش دهید
7:16 - 22.8 مگابایت

درس ششم

play_arrow
روز دوم چالش - چربی را کاهش دهید
5:22 - 16.5 مگابایت

درس هفتم

play_arrow
روز سوم چالش - بهترین نکته در مورد سرمایه گذاری
6:03 - 18.7 مگابایت

درس هشتم

play_arrow
روز چهارم چالش - ترس را کاهش دهید
5:40 - 17.6 مگابایت

درس نهم

play_arrow
روز پنجم چالش
6:07 - 19.1 مگابایت

درس دهم

play_arrow
همرنگ جماعت نشو
1:39 - 5.0 مگابایت

درس یازدهم

play_arrow
پنج راه برای سرمایه گذاری روی خودت
5:30 - 16.9 مگابایت

درس دوازدهم

play_arrow
برنده بازی کینه باش
4:32 - 14.0 مگابایت

درس سیزدهم

play_arrow
یک داستان غم انگیز با درسی قدرتمند
3:08 - 9.3 مگابایت

درس چهاردهم

play_arrow
چطور چشم انداز جدید داشته باشیم
1:47 - 5.3 مگابایت

درس پانزدهم

play_arrow
بهترین پند زندگی از مارتین لوتر کینگ
4:12 - 12.9 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

درس شانزدهم

play_arrow
ذهن کثیفت رو بشور
5:31 - 16.9 مگابایت

درس هفدهم

play_arrow
هشت راه فاجعه بار برای پاسخ به تعریفات
3:55 - 12.0 مگابایت

درس هجدهم

play_arrow
تغییر واقعا چطور رخ میده
3:59 - 12.3 مگابایت

درس نوزدهم

play_arrow
بی خیال شغل جانبی شوید
6:10 - 19.3 مگابایت

درس بیستم

play_arrow
پر بازده ترین روز هفته
2:43 - 6.8 مگابایت

درس بیست و یکم

play_arrow
زیاد بودن مباحث برای یادگیری
5:50 - 17.8 مگابایت

درس بیست و دوم

play_arrow
داشتن رویکردی بهتر نسبت به سلامت بدنتان
3:10 - 19.8 مگابایت

درس بیست و سوم

play_arrow
بی خیال مثبت اندیشی الکی شوید
6:00 - 18.7 مگابایت

درس بیست و چهارم

play_arrow
سندروم غار
2:13 - 6.9 مگابایت

درس بیست و پنجم

play_arrow
زمان تغییر اساسی رسیده است
3:13 - 10.0 مگابایت

درس بیست و ششم

play_arrow
چطور به خودتون کمتر سخت بگیرید
2:35 - 8.4 مگابایت

درس بیست و هفتم

play_arrow
چرا باید ارام تر جلو برید
2:47 - 8.7 مگابایت

درس بیست و هشتم

play_arrow
بزرگترین تله ای که پیش روی شماست
5:06 - 16.1 مگابایت

درس بیست و نهم

play_arrow
چطور در برخورد اول تاثیر گذار باشیم (بخش اول)
3:53 - 12.1 مگابایت

درس سی ام

play_arrow
چطور در برخورد اول تاثیر گذار باشیم (بخش دوم)
4:33 - 13.9 مگابایت

درس سی و یکم

play_arrow
چطور در برخورد اول تاثیر گذار باشیم (بخش سوم)
4:29 - 13.7 مگابایت

درس سی و دوم

play_arrow
بیاید عشق بازی کنیم
4:44 - 14.6 مگابایت

درس سی و سوم

play_arrow
گرفتن یک تصمیم سخت در زندگی
3:27 - 10.6 مگابایت

درس سی و چهارم

play_arrow
چطور با اصالت زندگی کنیم( بخش اول)
5:16 - 16.2 مگابایت

درس سی و پنجم

play_arrow
چطور با اصالت زندگی کنیم( بخش دوم)
6:20 - 19.4 مگابایت

درس سی و ششم

play_arrow
همه چیز رو گردن خدا نندازید
3:12 - 9.9 مگابایت

درس سی و هفتم

play_arrow
مزاحم نشوید جدی میگم
4:28 - 13.7 مگابایت

درس سی و هشتم

play_arrow
چگونه زندگیتون رو به سمت جلو سوق بدهید
3:42 - 11.3 مگابایت

درس سی و نهم

play_arrow
افزایش کیفیت تیم تحت نظرتون (بخش اول)
4:18 - 13.2 مگابایت

درس چهلم

play_arrow
افزایش کیفیت تیم تحت نظرتون (بخش دوم)
5:16 - 16.2 مگابایت

درس چهل و یکم

play_arrow
شش روش برای اینکه عضو مفید تیم باشید (بخش اول)
4:52 - 14.9 مگابایت

درس چهل و دوم

play_arrow
شش روش برای اینکه عضو مفید تیم باشید (بخش دوم)
6:40 - 20.0 مگابایت

درس چهل و سوم

play_arrow
دلیل اثبات اینکه همیشه حق با شماست
4:57 - 15.1 مگابایت

درس چهل و چهارم

play_arrow
مزخرفی به اسم برندگان جا نمیزنند
4:32 - 14.0 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

درس چهل و پنجم

play_arrow
چه زمانی باید تسلیم شد
5:53 - 18.1 مگابایت

درس چهل و ششم

play_arrow
چه زمانی نباید تسلیم شد
6:22 - 19.6 مگابایت

درس چهل و هفتم

play_arrow
موفقیت خود رو مهندسی معکوس کنید
3:33 - 10.9 مگابایت

درس چهل و هشتم

play_arrow
چه چیزی مانع رشد شما شده
2:33 - 7.9 مگابایت

درس چهل و نهم

play_arrow
یک حرکت کوانتومی در جهت پیشرفت
3:50 - 11.7 مگابایت

درس پنجاه

play_arrow
راه های جایگزین برای رسیدن به قدرت اراده
4:40 - 14.3 مگابایت

درس پنجاه و یکم

play_arrow
پایانی واقعی برای پریشانی شما
3:17 - 10.1 مگابایت

درس پنجاه و دوم

play_arrow
از گره رها شو
3:12 - 9.8 مگابایت

درس پنجاه و سوم

play_arrow
سن ایده آل برای ساختن آیندت
4:46 - 14.7 مگابایت

درس پنجاه و چهارم

play_arrow
تو گند می زنی و این مشکلی نداره
4:35 - 14.1 مگابایت

درس پنجاه و پنجم

play_arrow
چی کار می کنی اگر بهت بی احترامی بشه
2:41 - 8.2 مگابایت

درس پنجاه و ششم

play_arrow
چطور شعبده کنیم
2:11 - 6.7 مگابایت

درس پنجاه و هفتم

play_arrow
سه گانه ی مقدس
1:26 - 4.0 مگابایت

درس پنجاه و هشتم

play_arrow
غافلگیر کننده ترین راه برای بالا بردن ارزش
4:56 - 15.1 مگابایت

درس پنجاه و نهم

play_arrow
موفقیت در ازای تقاضا
4:38 - 14.2 مگابایت

درس شصتم

play_arrow
دوباره رویا بساز
5:15 - 16.2 مگابایت

درس شصت و یکم

play_arrow
اشتباه در روش برقراری ارتباط
3:57 - 12.1 مگابایت

درس شصت و دوم

play_arrow
فاکتور ریشه ای کنترل موفقیت
6:27 - 19.2 مگابایت

درس شصت و سوم

play_arrow
هزینه ی واقعی موفقیت
2:58 - 9.1 مگابایت

درس شصت و چهارم

play_arrow
دوستی از دنیای دیگر
5:31 - 17.0 مگابایت

درس شصت و پنجم

play_arrow
بزرگترین کلید برای گرفتن تصمیمات سخت
5:00 - 15.4 مگابایت

درس شصت و ششم

play_arrow
تو یک سمبلی
5:31 - 17.0 مگابایت

درس شصت و هفتم

play_arrow
چطور سرنوشتت رو بسازی
4:42 - 14.4 مگابایت

درس شصت و هشتم

play_arrow
این کار رو بکن یا یه آدم چاق ورشکسته تنها میشی
3:03 - 9.4 مگابایت

درس شصت و نهم

play_arrow
یک نصیحت پدرانه کوچک
3:38 - 11.2 مگابایت

درس هفتاد

play_arrow
دوازده سوال باری بالا بردن سطحت
3:49 - 11.7 مگابایت

درس هفتاد و یکم

play_arrow
چطور بهشت زندگیت رو پیدا کنی
4:00 - 12.3 مگابایت

درس هفتاد و دوم

play_arrow
قدرت در دستان تو قرار داره
2:53 - 9.0 مگابایت

درس هفتاد و سوم

play_arrow
هیجان زندگی مدرن درون تو
3:26 - 10.5 مگابایت

درس هفتاد و چهارم

play_arrow
این مرگ آمریکاست
4:23 - 13.5 مگابایت

درس هفتاد و پنجم

play_arrow
یک داستان ترسناک واقعی
3:01 - 9.2 مگابایت

درس هفتاد و ششم

play_arrow
لطفا یک پس گردنی بهم بزن
6:09 - 19.0 مگابایت

درس هفتاد و هفتم

play_arrow
مانترا استیو جابز که اپل رو بهتر کرد
3:09 - 9.6 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

درس هفتاد و هشتم

play_arrow
شرایط جدید چه قدر می تونه بد باشه
5:51 - 18.0 مگابایت

درس هفتاد و نهم

play_arrow
جزئیات موفقیت بزرگ
3:27 - 10.5 مگابایت

درس هشتادم

play_arrow
از من بپرس: آیا به خودتان زیاد از حد سخت گیری میکنید؟
4:19 - 13.3 مگابایت

درس هشتاد و یکم

play_arrow
قاتلی خاموش در زندگی شما
5:34 - 16.7 مگابایت

درس هشتاد و دوم

play_arrow
سختی نهفته در موفقیت
2:29 - 6.8 مگابایت

درس هشتاد و سوم

play_arrow
تنها توصیه ای که نیاز دارید
3:44 - 11.4 مگابایت

درس هشتاد و چهارم

play_arrow
مزیت 8 ساعته
6:13 - 19.1 مگابایت

ددرس هشتاد و پنجم

play_arrow
چگونه دیگران را بالا بکشید
3:11 - 9.7 مگابایت

درس هشتاد و ششم

play_arrow
بدترین رهبر جهان
4:05 - 12.6 مگابایت

درس هشتاد و هفتم

play_arrow
سه روش سریع برای شروع بهتر هر روز
6:53 - 20.8 مگابایت

درس هشتاد و هشتم

play_arrow
چرا باید خودتان را به زحمت بندازید
3:57 - 12.3 مگابایت

درس هشتاد و نهم

play_arrow
شکسست شکست شکست و ...
5:29 - 16.9 مگابایت

درس نود

play_arrow
کاربرد مشکل داشتن
4:43 - 14.9 مگابایت

درس نود و یکم

play_arrow
از من بپرس: دست از مبتدی بودن بردارید
5:45 - 17.7 مگابایت

درس نود و دوم

play_arrow
با ارزش ترین دیدگاه ممکن
4:39 - 14.2 مگابایت

درس نود و سوم

play_arrow
رهبری کردن با کمک دستان مادر
4:08 - 12.7 مگابایت

درس نود و چهارم

play_arrow
ساختن اراده آهنین شما
5:32 - 17.0 مگابایت

درس نود و پنجم

play_arrow
چگونه مورد لطف الهی قرار بگیرید
7:58 - 24.5 مگابایت

درس نود و ششم

play_arrow
منشا یک داستان
5:39 - 17.3 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

درس نود و هفتم

play_arrow
از من بپرس: کنار امدن با نیازهای دنیای امروزی
5:40 - 17.4 مگابایت

درس نود و هشتم

play_arrow
چگونه الهام بخش باشید
3:54 - 12.0 مگابایت

درس نود و نهم

play_arrow
از من بپرس: استخراج طلا از بهترین ها قسمت 1
8:41 - 26.7 مگابایت

درس صدم

play_arrow
از من بپرس: استخراج طلا از بهترین ها قسمت 2
5:27 - 16.7 مگابایت

درس صد و یکم

play_arrow
از من بپرس: استخراج طلا از بهترین ها قسمت 3
8:09 - 25.0 مگابایت

درس صد و دوم

play_arrow
چه زمانی و چطور از طریق الگو یاد بگیریم
4:04 - 12.5 مگابایت

درس صد و سوم

play_arrow
دست از مرغ بودن بردارید
2:36 - 7.9 مگابایت

درس صد و چهارم

play_arrow
تجربه کردن زندگی یک ماجراجو
2:32 - 8.0 مگابایت

درس صد و پنجم

play_arrow
برای زندگیت فرار کن
7:29 - 23.0 مگابایت

درس صد و ششم

play_arrow
چالش 90 روزه دارن دیلی
6:33 - 20.1 مگابایت

درس صد و هفتم

play_arrow
کی پا روی ترمز بگذاریم
4:52 - 14.9 مگابایت

درس صد و هشتم

play_arrow
راز استاد شدن
4:11 - 12.9 مگابایت

درس صد و نهم

play_arrow
آغاز دوی تابستانی ریون
7:49 - 24.1 مگابایت

درس صد و دهم

play_arrow
راز سرچشمه جوانی
6:37 - 20.3 مگابایت

درس صد و یازدهم

play_arrow
از من بپرس: هنر مصاحبه کننده عالی بودن
6:45 - 20.7 مگابایت

درس صد و دوازدهم

play_arrow
چگونه به یک قهرمان تبدیل شویم قسمت یک
3:43 - 11.4 مگابایت

درس صد و سیزدهم

play_arrow
چگونه به یک قهرمان تبدیل شویم قسمت دو
4:49 - 14.8 مگابایت

درس صد و چهاردهم

play_arrow
انسان بهتری باشیم
2:13 - 6.8 مگابایت

درس صد و پانزدهم

play_arrow
بهترین منتور شما اون شخصی نیست که فکر میکنید
6:10 - 18.9 مگابایت

درس صد و شانزدهم

play_arrow
به آینده خودتان کمک کنید
4:21 - 13.4 مگابایت

درس صد و هفدهم

play_arrow
یک راه سریع برای ذخیره کردن زمان
4:15 - 31.1 مگابایت

درس صد و هجدهم

play_arrow
کاری کنید که مردم عاشق شما بشوند
4:14 - 13.3 مگابایت

درس صد و نوزدهم

play_arrow
ایده ای که زندگی رو نجات میده
5:18 - 16.3 مگابایت

درس صد و بیستم

play_arrow
چطور می تونید فرهنگ کاری خودتون رو گسترش بدین
5:57 - 18.3 مگابایت

درس صد و بیست و یکم

play_arrow
چطور خوش شانس بشیم
4:26 - 13.6 مگابایت

درس صد و بیست و دوم

play_arrow
آروم موندن هنگام فشار
2:47 - 6.8 مگابایت

درس صد و بیست و سوم

play_arrow
وقتی یه مشت به صورتتون می خوره چیکار می کنید
3:38 - 11.1 مگابایت

درس صد و بیست و چهارم

play_arrow
چطور زمان و پول بیشتری دربیاریم
3:37 - 11.1 مگابایت

درس صد و بیست و پنجم

play_arrow
سه نکته ی کلیدی برای درست کردن خمیر
5:55 - 18.3 مگابایت

درس صد و بیست و ششم

play_arrow
دیگه منطقی نباشید
5:00 - 15.4 مگابایت

درس صد و بیست و هفتم

play_arrow
چرا احمق بودن زرنگیه
5:34 - 17.1 مگابایت

درس صد و بیست و هشتم

play_arrow
درسی که زندگی رو تغییر میده
6:05 - 18.7 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

درس صد و بیست و نهم

play_arrow
از آوانتاژ رقابت استفاده کنید
4:47 - 14.6 مگابایت

درس صد و سی ام

play_arrow
یک سخن چینی از آقای پادره
4:36 - 14.1 مگابایت

درس صد و سی و یکم

play_arrow
چی جلوی موفقیت شما رو می گیره
5:18 - 16.3 مگابایت

درس صد و سی و دوم

play_arrow
روز استقلال شما
5:21 - 16.5 مگابایت

درس صد و سی و سوم

play_arrow
چطور بزرگی بسازیم
1:52 - 15.3 مگابایت

درس صد و سی و چهارم

play_arrow
استاد شدن در نشانه روی پول
5:35 - 17.1 مگابایت

درس صد و سی و پنجم

play_arrow
بهترین راه شکستن جعبه، شکستن جعبه است
6:15 - 19.2 مگابایت

درس صد و سی و ششم

play_arrow
وقتی ترسیدن خوبه
4:28 - 14.4 مگابایت

درس صد و سی و هفتم

play_arrow
یک فرمول ثابت شده برای حل مشکل
5:39 - 17.4 مگابایت

درس صد و سی و هشتم

play_arrow
چطور جریان سازی و پیشرفت کنیم
5:10 - 15.8 مگابایت

درس صد و سی نهم

play_arrow
شانس بردتون رو 10 برابر کنید
3:03 - 9.3 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

درس صد و چهلم

play_arrow
سریعترین و راحت ترین راه برای رهایی
8:20 - 25.6 مگابایت

درس صد و چهل و یکم

play_arrow
راهنمایی برای یادگیری بهتر
7:44 - 23.7 مگابایت

درس صد و چهل و دوم

play_arrow
چیزی که همه فکر می کنن درباره ی تکنولوژی بلدن
4:06 - 12.6 مگابایت

درس صد و چهل و سوم

play_arrow
درسی حیاتی درباره ی قضاوت
5:04 - 15.5 مگابایت

درس صد و چهل و چهارم

play_arrow
روتین صبحگاهی 2در2 من (1 از 3)
10:20 - 31.7 مگابایت

درس صد و چهل و پنجم

play_arrow
روتین صبحگاهی 2در2 من (2 از 3)
9:12 - 28.2 مگابایت

درس صد و چهل و ششم

play_arrow
روتین صبحگاهی 2در2 من (3 از 3)
9:13 - 28.3 مگابایت

درس صد و چهل و هفتم

play_arrow
چطور حقیقت معمولی موفقیت رو به چیزی جذاب تبدیل کنیم
4:54 - 15.0 مگابایت

درس صد و چهل و هشتم

play_arrow
بیماری موفقیت
7:16 - 22.3 مگابایت

درس صد و چهل و نهم

play_arrow
چطور دارید به اطرافیان خود ضربه می زنید
6:31 - 20.0 مگابایت

درس صد و پنجاهم

play_arrow
یک حقیقت ترسناک درباره عوضی ها
3:45 - 11.3 مگابایت

درس صد و پنجاه و یکم

play_arrow
چگونه تمرکزی قوی داشته باشید
2:27 - 7.5 مگابایت

درس صد و پنجاه و دوم

play_arrow
آخرین سخنان خردمندانه
2:46 - 8.5 مگابایت

درس صد و پنجاه و سوم

play_arrow
استراتژی درجه یک شدن
6:44 - 20.9 مگابایت

درس صد و پنجاه و چهارم

play_arrow
راز بهترین شدن در سطح جهانی
4:51 - 14.8 مگابایت

درس صد و پنجاه و پنجم

play_arrow
یک خصلت مشترک بین تمام افراد موفق
1:28 - 4.4 مگابایت

درس صد و پنجاه و ششم

play_arrow
چطور دزد ایده های بزرگ باشید
6:35 - 20.2 مگابایت

درس صد و پنجاه و هفتم

play_arrow
دست از کار کردن بردارید
2:39 - 8.2 مگابایت

درس صد و پنجاه و هشتم

play_arrow
آیا شما بالای زنجیره غذایی هستین
3:25 - 10.5 مگابایت

درس صد و پنجاه و نهم

play_arrow
تخلیه کردن اضطراب و بازیابی آرامش روان
8:27 - 26.0 مگابایت

درس صد و شصتم

play_arrow
عامل اصل 85 درصد بیماری ها
5:17 - 16.2 مگابایت

درس صد و شصت و یکم

play_arrow
برای همیشه ترس استرس زا رو از بین ببرید
6:08 - 18.8 مگابایت

درس صد و شصت و دوم

play_arrow
کلید روشن شدن اشتیاق خود را بزنید
16:15 - 19.2 مگابایت

درس صد و شصت و سوم

play_arrow
دیگر از ترس ضربه نخورید
5:41 - 17.4 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

درس صد و شصت و چهارم

play_arrow
نسبت به این دشمن موذی آگاه باشید
2:26 - 16.6 مگابایت

درس صد و شصت و پنجم

play_arrow
چرا شما موفق تر نیستید؟
4:36 - 14.1 مگابایت

درس صد و شصت و ششم

play_arrow
افراد موفق شنبه ها چیکار میکنند؟
5:02 - 15.4 مگابایت

درس صد و شصت و هفتم

play_arrow
از اوپرا چه چیزی یاد گرفتم؟
4:39 - 14.2 مگابایت

درس صد و شصت و هشتم

play_arrow
قهرمان یک نفر باش
4:09 - 12.7 مگابایت

درس صد و شصت و نهم

play_arrow
توصیه طلایی برای بالا رفتن بازده
4:21 - 13.4 مگابایت

درس صد و هفتاد

play_arrow
آیا پیام اشتباهی رو ارسال میکنید
5:47 - 17.7 مگابایت

درس صد و هفتاد و یکم

play_arrow
یک اصل بسیار مهم برای موفقیت
3:50 - 11.8 مگابایت

درس صد و هفتاد و دوم

play_arrow
از عقب به جلو رسیدن
4:55 - 15.1 مگابایت

درس صد و هفتاد و سوم

play_arrow
دو درس برای نتیجه عالی
4:22 - 13.5 مگابایت

درس صد و هفتاد و چهارم

play_arrow
تبدیل شدن به بهترین
3:00 - 9.3 مگابایت

درس صد و هفتاد و پنجم

play_arrow
ما همه به کمی کمک نیاز داریم
4:01 - 12.2 مگابایت

درس صد و هفتاد و ششم

play_arrow
بهتر از راکفلر زندگی کنید
5:46 - 17.7 مگابایت

درس صد و هفتاد و هفتم

play_arrow
رهبران بزرگ چگونه انگیزه می دهند؟
5:22 - 16.5 مگابایت

درس صد و هفتاد و هشتم

play_arrow
هر طور شده به چیزی که میخواهید برسید
7:55 - 24.3 مگابایت

درس صد و هفتاد و نهم

play_arrow
چطور حداکثر ظرفیت افراد رو بهشون نشون بدیم؟
7:35 - 23.3 مگابایت

درس صد و هشتادم

play_arrow
اشتباه بزرگی که هر روز مرتکبش میشویم
4:31 - 13.9 مگابایت

درس صد و هشتاد و یکم

play_arrow
امروز رو به بهترین نحو بگذرونید
5:33 - 17.1 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

درس صد و هشتاد و دوم

play_arrow
آیا شما همه الزامات رو دارید؟
2:43 - 8.2 مگابایت

درس صد و هشتاد و سوم

play_arrow
وقتی گند میزنیم, چکار کنیم؟
7:16 - 22.2 مگابایت

درس صد و هشتاد و چهارم

play_arrow
معدن طلایی که بهش توجه نمی کنید
4:10 - 12.8 مگابایت

درس صد و هشتاد و پنجم

play_arrow
چه چیزی شمارا ارزشمند می کند؟
4:49 - 14.9 مگابایت

درس صد و هشتاد و ششم

play_arrow
چه چیزی شما را حتی ارزشمندتر می کند؟
5:33 - 17.0 مگابایت

درس صد و هشتاد و هفتم

play_arrow
تبدیل ایده به عمل
7:05 - 21.8 مگابایت

درس صد و هشتاد و هشتم

play_arrow
بزرگترین دروغی که به شما گفته اند
3:17 - 10.2 مگابایت

درس صد و هشتاد و نهم

play_arrow
باید صبور باشید
2:55 - 8.9 مگابایت

درس صد و نود

play_arrow
قطعه گم شده در پازل
3:23 - 10.4 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

درس صد و نود و یکم

play_arrow
افسانه مدیریت زمان
2:00 - 6.1 مگابایت

درس صد و نود و دوم

play_arrow
درد جاه طلبی
6:57 - 21.3 مگابایت

درس صد و نود و سوم

play_arrow
از کجا بفهمیم چه زمان کافی است؟
5:55 - 18.1 مگابایت

درس صد و نود و چهارم

play_arrow
جادو را زنده نگه دارید
3:56 - 12.2 مگابایت

درس صد و نود پنجم

play_arrow
بدنام شوید
4:08 - 12.6 مگابایت

درس صد و نود و ششم

play_arrow
دو درس مهم برای ثروتمند شدن
5:16 - 16.2 مگابایت

درس صد و نود و هفتم

play_arrow
قهرمان گمنام در همه ما 1381
3:37 - 11.1 مگابایت

درس صد و نود و هشتم

play_arrow
بالا رفتن شما را نمی کشد
7:22 - 22.5 مگابایت

درس صد و نود و نهم

play_arrow
راه از دست دادن هم تیمی های خوب
4:11 - 12.8 مگابایت

درس دویستم

play_arrow
ارزش و قیمت بصیرت
2:25 - 7.4 مگابایت

درس دویست و یکم

play_arrow
بازسازی سرزندگی
1:53 - 5.7 مگابایت

درس دویست و دوم

play_arrow
یک سوال ظالمانه
4:54 - 15.0 مگابایت

درس دویست و سوم

play_arrow
چطور به رییس بگوییم نه
3:28 - 10.6 مگابایت

درس دویست و چهارم

play_arrow
چیزی که بقیه درباره شما فکر می کنند
1:57 - 6.0 مگابایت

درس دویست و پنجم

play_arrow
موفقیت سخت است, قدردان باشید
4:06 - 12.6 مگابایت

درس دویست و ششم

play_arrow
استراتژِی برای داشتن جریان آزاد
3:21 - 10.3 مگابایت

درس دویست و هفتم

play_arrow
چارچوب فروش موفقیت
5:12 - 15.9 مگابایت

درس دویست و هشتم

play_arrow
سه بخش مهم متقاعد کردن افراد
6:51 - 20.9 مگابایت

درس دویست و نهم

play_arrow
جادوی نفوذ و ترغیب فروش
10:58 - 33.5 مگابایت

درس دویست و دهم

play_arrow
امروز زیباست, نگاه کنید!
3:46 - 11.6 مگابایت

درس دویست و یازدهم

play_arrow
یک باور خطرناک که باید ریشه کن شود
5:53 - 18.0 مگابایت

درس دویست و دوازدهم

play_arrow
همین الان صاحب یک مزیت بزرگ شوید
5:15 - 16.1 مگابایت

درس دویست و سیزدهم

play_arrow
چطور به حداکثر ظرفیت خود برسید
4:02 - 12.4 مگابایت

درس دویست و چهاردهم

play_arrow
ببیشتر به خود واقعیتون تبدیل شوید
4:18 - 12.3 مگابایت

درس دویست و پانزدهم

play_arrow
سوالات بزرگ زندگی
3:41 - 11.3 مگابایت

درس دویست و شانزدهم

play_arrow
راه خوشحال بودن
4:53 - 15.0 مگابایت

درس دویست و هفدهم

play_arrow
ایجاد ذهنیت مالکیت
3:54 - 11.9 مگابایت

درس دویست و هجدهم

play_arrow
چطور رهبر حرفه ای ها باشیم
4:24 - 13.5 مگابایت

درس دویست و نوزدهم

play_arrow
آیا صلاحیت موفقیت را دارید؟
5:47 - 17.8 مگابایت

درس دویست و بیستم

play_arrow
یک نفر قرار است اخراج شود
4:05 - 12.6 مگابایت

درس دویست و بیست و یکم

play_arrow
هشدار, خطر تعطیلات منتظر شماست
:08 - 9.6 مگابایت

درس دویست و بیست و دوم

play_arrow
پولتان را جای دهانتان قرار دهید
3:58 - 12.2 مگابایت

درس دویست و بیست و سوم

play_arrow
بیایید پرواز کنیم, یک داستان عبرت برانگیز
5:06 - 15.6 مگابایت

درس دویست و بیست و چهارم

play_arrow
همیشه در حال جستجو بودن
6:19 - 19.4 مگابایت

درس دویست و بیست و پنجم

play_arrow
سلاح مخفی یک مادر
3:39 - 11.2 مگابایت

درس دویست و بیست و ششم

play_arrow
ایجاد خاطرات پرمعنی
3:30 - 10.6 مگابایت

درس دویست و بیست و هفتم

play_arrow
آرزوی چیزی که نمیخواهید را نکنید
6:45 - 20.8 مگابایت

درس دویست و بیست و هشتم

play_arrow
چطور معجزات اتفاق می افتند
4:07 - 12.6 مگابایت

درس دویست و بیست و نهم

play_arrow
یک کریسمس فوق العاده
3:08 - 9.6 مگابایت

درس دویست و سی‌

play_arrow
چطور یک زندگی ثروتمند داشته باشیم
4:35 - 14.1 مگابایت

درس دویست و سی‌ و یکم

play_arrow
آیا برای برنده شدن بازی می کنید یا برای نباختن؟
4:59 - 15.2 مگابایت

درس دویست و سی‌ و دوم

play_arrow
چطور با ترس بجنگیم
5:27 - 16.7 مگابایت

درس دویست و سی‌ و سوم

play_arrow
چطور از همه موفق تر شویم
6:24 - 19.6 مگابایت

درس دویست و سی‌ و چهارم

play_arrow
جلوگیری از شکست خوردن در سال جدید
:23 - 7.3 مگابایت

درس دویست و سی‌ و پنجم

play_arrow
ایجاد امکان تغییر
2:32 - 7.7 مگابایت

درس دویست و سی‌ و ششم

play_arrow
چیزی که من را می ترساند
6:38 - 20.4 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

آیا می‌شود با تغییرات کوچک در فلسفه و شیوه‌های زندگی، باعث ایجاد یک رخداد بزرگ دومینووار در موقعیت‌های مختلف زندگی شد یا خیر؟ آیا تغییرات کوچک و مستمر روزانه، موجب بهتر شدن شرایط زندگی خواهد شد؟ هدف دوره درس‌های روزانه دارن هاردی، همین است. هدف این دوره تداوم برای دنبال کردن موفقیت‌های شماست. این دوره کمک می‌کند هرروز بهتر از روز قبل باشید.

دارن هاردی نویسنده و سخنران شناخته‌شده درزمینهٔ توسعه فردی و موفقیت است. معروف‌ترین کتاب او، "اثر مرکب" است. دارن هاردی در این کتاب به ما می‌گوید که انجام کارهای کوچک، اما مستمر باعث موفقیت و رسیدن به اهدافمان می‌شود. دارن هاردی مربی دوره درس‌های روزانه دارن هاردی به نام " دارن دیلی " هرروز نکات مهمی را برای موفقیت و رشد و توسعه فردی به‌صورت فایل‌های ویدئویی کوتاه به شما آموزش می‌دهد. به کمک این آموزش‌ها می‌توانید، موفقیت خود را در زندگی شخصی و حرفه‌ای تضمین کنید.

رشد فردی همان‌طور که از اسمش پیداست، یعنی شما روی خودتان کارکنید، تمرکزتان را از دیگران بردارید و به خودتان منعطف کنید. هرروز یک‌قدم کوچک به سمت بهتر شدن بردارید و تنبلی نکنید و مدام خودتان را در مسیر موفقیت ببینید. مسئولیت صد در صد زندگی‌تان را بر عهده بگیرید و از اینکه شکست‌ها و ناکامی‌هایتان را به گردن دیگران بیاندازید، اجتناب کنید. اصلاً وقتی عمیق‌تر فکر می‌کنیم، می‌بینیم یکی از اهداف خلق شدن و زندگی کردن ما انسان‌ها روی زمین، همین رشد فردی، یعنی بهتر شدن و تعالی ماست.

وقتی روی خودتان کار کردید و رشد خودتان را دیدید، اعتمادبه‌نفس بالایی پیدا خواهید کرد. وقتی جایگاه بالای خودتان را شناختید، عزت‌نفستان به‌شدت بالا می‌رود و از کارهای بی‌ارزش دور خواهید شد. وقتی به خودتان ایمان پیدا کردید، استرس و ترس از شکست به‌شدت کاهش پیدا می‌کند. وقتی می‌بینید کارهایی را انجام می‌دهید که قبل‌تر، از انجام آن‌ها عاجز بودید، لذت بالایی از زندگی خواهید برد. وقتی کارهایی را انجام می‌دهید که دیگران به هر دلیلی از انجامش سر باز می‌زنند، فرق شما با آن‌ها کاملاً مشخص خواهد شد و بین آن‌ها می‌درخشید. وقتی حالتان خوب است و با تمام وجودتان برای آرزوهایتان تلاش می‌کنید، موفقیت را خیلی نزدیک‌تر از قبل می‌توانید ببینید.

رشد فردی به شما کمک می‌کند تا انرژی‌تان را افزایش بدهید، حال خودتان را خوب کنید، راه‌های برخورد با دیگران را یاد بگیرید، شیوه‌های رسیدن به موفقیت را بدانید، با راه‌های برنامه‌ریزی کردن آشنا بشوید. جنبه‌ای نیست که رشد شخصی نتواند شمارا در آن پیشرفت دهد. پس شما با یادگیری و افزایش رشد فردی خودتان، درواقع به پیشرفت همه جوانب زندگی‌تان کمک می‌کنید.

نکته هیجان‌انگیز این دوره، دقیقاً آن است که شما روزبه‌روز و لحظه‌به‌لحظه، بهتر و بهتر خواهید شد و پیشرفت می‌کنید و این حس و حال خوب موفقیت، دائماً در حال افزایش و اضافه شدن است.

تداوم در دنبال کردن این فایل‌های آموزشی به‌صورت روزانه، کلید موفقیت شماست. زیرا این دوره با آموزش‌هایش در حال شکل دادن به شخصیت شماست. کار مهم دیگری که باید انجام دهید این است که بدون اتلاف وقت افکارتان را به عمل تبدیل کنید. زیرا دانش بدون عمل بی‌ارزش است. دارن هاردی در این دوره تلاش کرده است، بتوانید ایده پردازی کنید و برای رسیدن به موفقیت مشتاقانه عمل کنید.

اساتید دوره

دارن هاردی

متولد 1 فوریه سال ۱۹۷۱ ‏دارای ملیت آمریکایی و از خانواده های اصیل بریتانیایی می باشد،؛همچنین محل سکونت او شهر سن دیگو ایالت کالیفرنیا می باشد، او در سال 2001 با جورجیا ازدواج کرد. دارن هاردی نویسنده آمریکایی و سخنران، مشاور و ناشر سابق مجله موفقیت است. هاردی نویسنده نسخه‌های پر فروش نیویورک تایمز است. هاردی اولین کار خود را در سن 18 سالگی آغاز کرد. بیش از 20 سال سن داشت که در سال 2007 او ناشر مجله SUCCESS و Success Media شد، هاردی در دسامبر 2015 اعلام کرد که مجله SUCCESS را به عنوان ناشر به دنبال فرصت های جدید می برد. قبل از این موقعیت، هاردی موقعیت های اجرایی را در دو شبکه تلویزیونی تمرکز شخصی توسعه داد. او تهیه کننده اجرایی و توزیع کننده اصلی شبکه خلق (TPN) و رئیس شبکه آموزشی موفقیت (TSTN) بود. دارن هاردی کتاب های پر فروشی چون: "اثر مرکب"، "بهترین سال زندگی نو"،"چگونه نترسیم و سوار قطار وحشت کارآفرینی شویم"، "دیوانگان ثروت ساز" را خلق کرده است. در سال ۲۰۱۰ هاردی کتاب پرفروش "اثر مرکب" را نوشت.کتابی که در مورد تأثیر تصمیم‌گیری‌های روزمره بر موفقیت است و شامل یک دوره راهنمای کاربردی برای دستیابی به اهداف می‌باشد. در سال ۲۰۱۵ وی کتاب "چگونه نترسیم و سوار قطار وحشت کارآفرینی شویم" را نوشت که به تشریح چالش‌های مالکیت کسب و کار برای کارآفرینان می‌پردازد.

person
mail