تبدیل شدن به یک مدیر ایده‌آل
دوره های پیشنهادی

پرکاش رامن

2072 دقیقه

جما رابرتز

2437 دقیقه

جنی بلیک

1774 دقیقه

آرون مارشال

4030 دقیقه

محمد مهدی ربانی

3630 دقیقه

دان فین

4748 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.