دیجیتال مارکتینگ | آموزش گوگل ادوردز

15
درس
72
فایل
195
دقیقه
123000 تومان

مقدمه گوگل ادوردز

play_arrow
معرفی ادوردز
1:00 - 2.4 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
ادوردز چیست؟
1:59 - 4.4 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
ادوردز چگونه کار می‌کند؟
4:02 - 6.7 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
شبکه‌های گوگل
1:33 - 3.0 مگابایت
play_arrow
گزینه‌های هدف‌گذاری
1:11 - 2.3 مگابایت
play_arrow
نکات کلیدی
1:47 - 4.0 مگابایت

ساختار اکانت

play_arrow
ساختار اکانت ادوردز
0:47 - 1.6 مگابایت
play_arrow
مرور کلی ساختار اکانت ادوردز
4:10 - 7.7 مگابایت
play_arrow
کاربردهای انواع کمپین
2:28 - 4.2 مگابایت
play_arrow
سازماندهی کمپین
2:11 - 3.6 مگابایت
play_arrow
سازماندهی گروه تبلیغاتی
3:07 - 5.4 مگابایت
play_arrow
نکات کلیدی
2:37 - 4.6 مگابایت

کلمات کلیدی و انواع تطابق

play_arrow
کلمات کلیدی و انواع تطابق
0:51 - 1.6 مگابایت
play_arrow
مرور کلی انواع تطابق
1:02 - 1.7 مگابایت
play_arrow
انواع تطابق
8:49 - 12.2 مگابایت
play_arrow
کلمات کلیدی منفی
2:48 - 4.00 مگابایت
play_arrow
گزارش عبارات جستجوشده
1:27 - 2.3 مگابایت
play_arrow
نکات کلیدی
2:29 - 4.3 مگابایت

ساخت تبلیغات متنی و جستجو

play_arrow
ساخت تبلیغات متنی و جستجو
0:48 - 1.4 مگابایت
play_arrow
تبلیغات متنی
7:49 - 12.0 مگابایت
play_arrow
سایر تبلیغات جستجو
1:46 - 3.1 مگابایت
play_arrow
نکات کلیدی
2:09 - 4.4 مگابایت

افزونه‌های تبلیغات

play_arrow
افزونه‌های تبلیغات
0:50 - 1.6 مگابایت
play_arrow
افزونه‌های تبلیغات 2
7:24 - 13.0 مگابایت
play_arrow
نکات کلیدی
2:23 - 4.5 مگابایت

تبلیغات نمایشی

play_arrow
تبلیغات نمایشی
0:36 - 1.9 مگابایت
play_arrow
فرمت‌های تبلیغات نمایشی
4:11 - 7.2 مگابایت
play_arrow
نکات کلیدی
1:34 - 2.9 مگابایت

هدف‌گذاری نمایشی

play_arrow
هدف‌گذاری نمایشی
0:47 - 1.4 مگابایت
play_arrow
هدف‌گذاری متنی
2:14 - 3.8 مگابایت
play_arrow
هدف‌گذاری مخاطبین
3:50 - 7.8 مگابایت
play_arrow
هدف‌گذاری جایگاهی
1:28 - 2.6 مگابایت
play_arrow
نکات کلیدی
3:27 - 6.1 مگابایت

انواع کمپین و تنظیمات

play_arrow
انواع کمپین و تنظیمات
0:58 - 1.8 مگابایت
play_arrow
هدف‌گذاری لوکیشن
3:17 - 6.1 مگابایت
play_arrow
هدف‌گذاری زبان
1:50 - 3.1 مگابایت
play_arrow
بودجه‌ی روزانه و پیشنهاددهی
3:52 - 5.5 مگابایت
play_arrow
برنامه‌ریزی تبلیغ
2:36 - 3.6 مگابایت
play_arrow
سایر هدف‌گذاری‌ها
2:41 - 4.6 مگابایت
play_arrow
انواع کمپین
4:19 - 7.2 مگابایت
play_arrow
نکات کلیدی
2:28 - 4.4 مگابایت

معیارهای تبلیغات

play_arrow
معیارهای تبلیغات
0:48 - 1.5 مگابایت
play_arrow
معیارها و اصطلاحات ادوردز
6:45 - 9.6 مگابایت
play_arrow
معیارهای فروش
2:16 - 3.2 مگابایت
play_arrow
اندازه‌گیری براساس اهداف
4:10 - 6.7 مگابایت
play_arrow
نکات کلیدی
2:41 - 4.2 مگابایت

پیشنهاددهی و اصلاح‌کننده‌های پیشنهادات

play_arrow
متدها و اصلاح‌کننده‌های پیشنهادات
0:40 - 1.3 مگابایت
play_arrow
متدهای پیشنهادات
6:36 - 10.5 مگابایت
play_arrow
اصلاح‌کننده‌های پیشنهادات
5:20 - 8.3 مگابایت
play_arrow
چگونه پیشنهاد ثبت کنیم؟
2:05 - 3.2 مگابایت
play_arrow
نکات کلیدی
2:13 - 4.1 مگابایت

امتیاز کیفیت

play_arrow
امتیاز کیفیت
0:44 - 1.3 مگابایت
play_arrow
امتیاز کیفیت چیست؟
2:01 - 3.2 مگابایت
play_arrow
رنک تبلیغ
4:46 - 7.5 مگابایت
play_arrow
بهبود امتیاز کیفیت
3:27 - 5.0 مگابایت
play_arrow
نکات کلیدی
1:54 - 3.5 مگابایت

گزارشات ادوردز

play_arrow
گزارشات ادوردز
1:02 - 1.8 مگابایت
play_arrow
رابط ادوردز
2:45 - 4.3 مگابایت
play_arrow
بخش‌های گزارشات
1:49 - 3.3 مگابایت
play_arrow
تب Dimensions
1:56 - 3.3 مگابایت
play_arrow
سایر گزارشات کاربری
2:26 - 4.0 مگابایت
play_arrow
نکات کلیدی
2:11 - 3.7 مگابایت

ابزارهای ادوردز

play_arrow
ابزارهای ادوردز
1:03 - 1.98 مگابایت
play_arrow
پیگیری تبدیل‌ها
2:17 - 3.8 مگابایت
play_arrow
ابزارهای برنامه‌ریزی کمپین
3:41 - 5.8 مگابایت
play_arrow
ابزارهای مدیریت
1:20 - 2.3 مگابایت
play_arrow
سایر ابزارها
2:38 - 4.3 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
نکات کلیدی
1:41 - 3.5 مگابایت

بهینه‌سازی اکانت

play_arrow
بهینه‌سازی اکانت
0:46 - 1.4 مگابایت
play_arrow
بهبود ROI
1:02 - 16.1 مگابایت
play_arrow
اهداف برندینگ
0:57 - 1.7 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
نکات کلیدی
2:06 - 4.4 مگابایت

گوگل ادوردز چیست؟ وقتی شما چیزی را جستجو می‌کنید، درواقع یک پرسش‌نامه جستجو را پر می‌کنید. این چیزی است که کاربر در کادر جستجو تایپ می‌کند. کاربر چیزی را می‌نویسد که می‌خواهد درباره‌اش یاد بگیرد. این صفحات که نتیجه جستجو هستند، به آن‌ها SERP گفته می‌شود و شامل صفحات رایگان و پولی هستند. در دوره آموزش گوگل ادوردز درباره پیچ‌های پولی صحبت می‌شود. هر دو نتایج رایگان و پولی مربوط به جستجو هستند. هدف ادوردز و گوگل این است که نتایجی را به کاربر ارائه دهند که مناسب جستجوی او باشد. اتفاقی که می‌افتد این است که وقتی تبلیغی را نشان می‌دهد و کسی روی آن کلیک کند، در آن زمان پول پرداخت می‌کنید، پس فقط با نشان دادن تبلیغ پول پرداخت نمی‌کنید.

مزیت بزرگ ادرودز این است وقتی پول پرداخت می‌کنید که یک مشتری احتمالی از وب‌سایت شما دیدن کند و شما می‌توانید کاربر را به هر صفحه‌ای از سایت خودتان بفرستید. Landing Page یا صفحه فرود، صفحه‌ای است که از طریق تبلیغ دیده می‌شود، وقتی پول پرداخت می‌کنید که یک مشتری احتمالی روی تبلیغ کلیک کند و به وب‌سایت شما برود و به آن پرداخت به ازای کلیک یا PPC گفته می‌شود.

در دوره آموزش گوگل ادوردز، برد گذر نویسنده کتاب گوگل ادوردز پیشرفته، مفاهیم اولیه تبلیغات جستجوی پولی را آموزش می‌دهد. در این دوره یاد می‌گیرید: گوگل ادوردز چیست؟ چگونه از این سیستم تبلیغاتی استفاده کنید؟ پرسش‌نامه جستجو چیست؟ چگونه کلمات کلیدی باعث نشان داده شدن تبلیغات می‌شوند. نقش یک تبلیغ در پرداخت به ازای کلیک را یاد می‌گیرید. چگونه می‌توان ادوردز را پیگیری کرد و به آن پول پرداخت کرد. همچنین گزینه‌های اولیه هدف‌گذاری را یاد می‌گیرید. در هر درس این دوره هدفی وجود دارد و شما به‌راحتی می‌توانید مطالب هر درس را یاد بگیرید.

واضح است که گوگل ادوردز (Google AdWords) بزرگ‌ترین شبکه تبلیغات کلیکی (PPC) در جهان است. این شبکه نه‌تنها توسط شرکت‌های بزرگ برای هدایت ترافیک به سمت وب سایتهای خود مورداستفاده قرار می‌گیرد، بلکه بسیاری از مشاغل محلی نیز از آن استفاده می‌کنند. اگر تابه‌حال از تبلیغات کلیکی استفاده نکرده‌اید، ممکن است ندانید که: آیا گوگل ادوردز ارزش سرمایه‌گذاری را دارد یا خیر؟ در یک کلمه می‌توان گفت: بله.

یکی از بهترین دلایل استفاده از گوگل ادوردز این است که نتایج آن بسیار سریع است. به عبارتی، به‌محض تأیید کمپین تبلیغاتی خود، می‌توانید شروع به دریافت ترافیک کنید. یعنی از همان روزی که کمپین یا همان فعالیت‌های تبلیغاتی خود را استارت می‌زنید، می‌توانید فروش خود را نیز آغاز کنید. این کار فقط چند دقیقه طول می‌کشد و شما تعجب می‌کنید که چرا تاکنون پول خود را صرف روش‌های تبلیغاتی بیهوده دیگری کرده‌اید!

برخلاف سئو (بهینه‌سازی سایت برای موتور جستجو) می‌توانید با کمک گوگل ادوردز در صفحه اول گوگل دیده شوید. ممکن است برای بهره‌مندی از مزایای راهبردهای دیگر مانند سئو، ماه‌ها انتظار بکشید، اما AdWords این‌گونه نیست. علاوه بر این، شما می‌توانید هزینه بازاریابی خود را در هر زمان با افزایش یا کاهش سرمایه‌گذاری خود در گوگل ادوردز تنظیم کنید.

اگر به دنبال یک استراتژی بازاریابی مقیاس‌پذیر هستید، تبلیغات گوگل بهترین انتخاب است. با در اختیار داشتن میلیون‌ها کلمه کلیدی برای پیشنهاد‌ها و کلمات جدید روزانه، مخاطبینی نامحدود برای هدف قرار دادن دارید. با استفاده از این کلمات کلیدی گوناگون و فراوان، می‌توانید کلمات کلیدی جدیدی را به کمپین تبلیغاتی خود اضافه کرده تا ترافیک خود را افزایش دهید.

تبلیغ گوگل در صورت انجام درست، می‌تواند روشی مقرون‌به‌صرفه برای به دست آوردن مشتریان جدید و افزایش فروش شما باشند. شما می‌توانید ROI هر تبلیغی را که اجرا می‌کنید اندازه‌گیری کنید. این کار در نتایج ارگانیک کاملاً واضح نیست. با این کار شما می‌توانید تبلیغات کم اثر را غیرفعال کرده و تبلیغاتی را نشان دهید که نتایج مثبتی به دنبال خواهند داشت.

اساتید دوره

برد گدز

برد گدز از سال 1998 فعالیت جدی خود را در بازاریابی آنلاین آغاز کرده است. در طول این سالها ، او خدمات مشاوره ای مختلفی را ارائه داده است.

او یک متخصص در حوزه SEO ، PPC به حساب می آید

برد کسی نیست که خودش را یک متخصص بخواند. او ترجیح می دهد بازاریابان را آموزش دهد و اجازه دهد نتایج گویای خودشان باشد. او هم اکنون به شکرت های آمازون، گوگل، یاهو و ... مشاوره می دهد.

person
mail