رهبری از راه دور

6
درس
18
فایل
39
دقیقه
41000 تومان

پیش گفتار

play_arrow
آنچه در این دوره خواهیددید.
-
play_circle_outlinepause_circle_outline

مقدمه

play_arrow
کارمندان راه دور و آینده کسب و کار
0:59 - 3.5 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

مبانی رهبری راه دور

play_arrow
انواع تیم های راه دور
1:24 - 5.1 مگابایت
play_arrow
رهبری راه دور یعنی چه
2:29 - 9.0 مگابایت
play_arrow
مدل رهبری راه دور
2:48 - 10.2 مگابایت
play_arrow
مدل رهبری سه بخشی
1:58 - 7.3 مگابایت

نتیجه گیری راه دور

play_arrow
درک موفقیت از راه دور
1:50 - 6.0 مگابایت
play_arrow
هدف گذاری راه دور
2:59 - 10.9 مگابایت
play_arrow
هدایت و بازخورد راه دور
2:33 - 10.9 مگابایت

مشارکت دیگران از راه دور

play_arrow
دیدگاه اعضای تیم راه دور
3:16 - 12.0 مگابایت
play_arrow
سیاست تیم راه دور
2:08 - 7.7 مگابایت
play_arrow
اعتمادسازی از راه دور
2:37 - 9.6 مگابایت
play_arrow
رهبری حضوری و راه دور
1:40 - 5.9 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
ارتباط موثر به عنوان رهبر راه دور
1:59 - 7.3 مگابایت
play_arrow
توصیه های تکنولوژی برای راه دور
2:23 - 8.8 مگابایت

درک رهبری راه دور

play_arrow
گرفتن بازخورد صادقانه از راه دور
2:44 - 10.0 مگابایت
play_arrow
درک تاثیر ذهنیت راه دور
2:03 - 7.4 مگابایت
play_arrow
تعیین مرزها و اولویت های شخصی
1:57 - 7.2 مگابایت

جمع بندی

play_arrow
اول رهبری بعد مکان
0:55 - 3.4 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

فناوری باعث شده است که تعداد زیادی از کارمندان بتوانند از خانه یا هرجای دیگری کار کنند. با تغییر چشم انداز شغلی ، تعداد کارمندانی که  از راه دور کار می کنند, همچنان افزایش خواهد یافت.برای مدیران و رهبران تیم هایی که در آنها افراد هم حضوری کار میکنند و هم از راه دور, پرش از رهبری حضوری به رهبری مجازی می تواند چالش برانگیز باشد. در این دوره ، مربی کوین ایکنبری بیان می کند که چگونه می توان از راه دور به طور موثر رهبری کرد. او به اصول رهبری از راه دور ، مانند اینکه چگونه می توان از راه دور پویایی بین فردی را تغییر داد یا چطور دورکاری می تواند روابط بین همکاران را تحت تاثیر قرار دهد, اشاره می کند.بعلاوه ، او نکاتی را برای کسب نتیجه از راه دور، از جمله نحوه مربیگری و بازخورد از راه دور و همچنین نحوه اعتماد سازی ، تعیین مرزهای معقول به عنوان یک رهبر دور و موارد دیگر به اشتراک می گذارد.
برخی از سرفصل های این دوره عبارتند از:

چگونه به تیم های راه دور رسیدیم؟

مدل رهبری از راه دور

موفقیت دورکاری چگونه به نظر می رسد؟

مربیگری و بازخورد

سیاست دورکاری چگونه کار می کند؟

ایجاد اعتماد از راه دور

برقراری ارتباط موثر

استفاده از فناوری به عنوان یک رهبر از راه دور

دریافت بازخورد صادقانه

اساتید دوره

کوین آیکنبری

کوین آیکنبری یک رهبر مشهور در جهان ، نویسنده پر فروش ، سخنران ، مشاور و مربی است.کوین افسر ارشد بالقوه گروه کوین ایکنبری، یک شرکت مشاوره,  مدیریت و یادگیری است که از سال 1993 به سازمان ها ، تیم ها و افراد کمک می کند تا به حداکثر پتانسیل خود دست یابند. تخصص های کوین شامل رهبری ، تیم ها و کار گروهی ، فرهنگ سازمانی ، تسهیل تغییر ، یادگیری سازمانی و موارد دیگر است.

نام او در چندین لیست اختصاصی وجود دارد  Inc.com. او را دوبار به عنوان یکی از 100 متخصص برتر رهبری و مدیریت در جهان و یکی از 100 سخنرانان برجسته رهبری Your Next Conference  معرفی کرده است.

انجمن مدیریت آمریكا او را به عنوان یكی از رهبران تحسین برانگیز سال 2015 و Top Sales World  چهار سال متوالی او را به عنوان یكی از تأثیرگذاران برتر فروش و بازاریابی معرفی کرده است.

کوین با 500 شرکت فورچون ، شرکت های کوچک ، دانشگاه ها ، سازمان های دولتی ، بیمارستان ها و موارد دیگر همکاری کرده است.

لیست مشتری های او شامل موارد زیر می شود:

صلیب سرخ آمریکا

A&W Canada

 Cirque du Soliel

 Chevron Phillips Chemical

 John Deere

 دانشگاه پوردو

Sears Canada

Verizon

و چندین سازمان دولتی

person
mail