تکنیک‌های کاربردی تبلیغ نویسی در رسانه‌های مختلف
دوره های پیشنهادی

چلسی کراس

4199 دقیقه

گرنت کاردون

21993 دقیقه

مایلز کرافت

2154 دقیقه

فیلم های کارآفرینی

5599 دقیقه

کِن هوندا

31596 دقیقه

ری ادواردز

30337 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.