راز تصمیم گیری بهتر: چیپ‌ها را انباشته نکنید
دوره های پیشنهادی

جما رابرتز

2437 دقیقه

سسیل پیر

2173 دقیقه

آرون مارشال

4030 دقیقه

سارا کانادی

2146 دقیقه

آنتونیو نوس

30136 دقیقه

رابین شارما

نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.