تمامیت؛ محوری تمام‌عیار در فرآیند کوچینگ
۱۴۰۰-۱۰-۰۵ 0

مقدمه

انسان در رویکرد خود برای دست یافتن به تکامل، موفقیت، توفیق، کامیابی، کامروایی، دست‌یابی به آرزو یا انجام دادن کاری؛

در تلاش برای آموختن و تجربه کردن راه‌های گوناگون، همواره اموری را سرلوحه کارهای خویش قرار می‌دهد که بتواند در آن‌ها این رویکرد را تأمین کند.

از همین رو تلاش می‌کند با تقویت عزت‌نفس و نیروی اراده، مشورت با افراد موفق و… حتی استفاده از مربی و به‌نوعی حضور در جلسات کوچینگ ضمن اینکه میل به موفقیت در خود را تقویت می‌کند، از طرفی دیگر موفقیت در فرآیندهای فردی و شغلی را تثبیت و پردوام می‌نماید.

جست‌وجوی موفقیت، همیشه با هدفی آغاز می‌شود؛ زیرا انسان خردمند ضمن اتکا به عقل و شعور خود تلاش می‌کند تا در راستای هدفی ارزشمند که همانا رشد است، گام بردارد.

هر انسانی نیروهای خود را با هدفی معین به کار می‌گیرد تا پیروزی و موفقیت خویش را در عرصه‌های مختلف زندگی ازجمله در ورزش، موفقیت در تحصیلات عالی، مهارت ویژه در کار، بالندگی و نوآوری در شغل و حرفه، نامدار شدن در اکتشاف و اختراع، به کار گیرد.

در چنین مسیری یکی از مفاهیم ارزشمندی که به فرآیند موفقیت یاری می‌رساند، مفهوم تمامیت (Integrity) است.

تمامیت یعنی یکسانی بودن انسان در بود و نمود وی و آنچه در طی افکار و رفتار وی منتشر می‌شود.

تمامیت یعنی یگانگی فکر و هدف و برآیند رفتاری انسان در راستای هدف خویش، نوعی داشتن محورهای اخلاقی صحیح در عملکرد و رفتار و الگویی در راستای رفتار عرضه‌شده از سوی وی است، که درنهایت می‌تواند منجر به قابل‌اعتماد و قابل‌اتکا شدن فرد در میان جمع شود، نقطه‌ای قابل‌اتکا برای دیگران در کنار وی که مفهومی از صلح و آرامش را طی رفتار خود ارائه می‌کند.

کلام وی قدرت اوست و قدرت وی، هویت اوست، هویتی که کل یکپارچه او را طی کلام و رفتار وی، با سنجشی عمیق در سایه هویت خود یافته او منتشر می‌کند.

در این فرآیند جایگاه ارزشمند کوچینگ که تحت عنوان رهبری دیگران و مربیگری مراجعان، معرفی شده است، میل مربی و مراجع برای درک مسیری است که در آن جستجوی موفقیت، نوری در میان دالان فعالیت‌های مختلف روزمره است.

تمامیت نیز مفهومی در راستای چنین طی طریقی است که هم در موضع کوچ و هم در موضع مراجع می‌توان آن را جستجو کرد.

مهارتی که به‌عنوان بخش مهمی از مهارت‌های زندگی فردی و اجتماعی در ساحت زندگی می‌توان در جلسه کوچینگ آن را بیش‌ازپیش هویدا کرد.

در این مقاله تلاش می‌کنیم که با ارائه ابعاد موضوع تمامیت، ضمن تحلیل دقیق چنین مفهومی، ابعاد تأثیرگذار آن را در کوچینگ تبیین کنیم و راهی برای عمق بخشیدن به مباحث کوچینگ و شیوه نگرش به مسائل و راهبردهای دستیابی به اهداف کوچینگ را بیابیم.

تحلیل دقیق چنین مفهومی راهی برای رسیدن به موفقیت، بخشی از آرمان‌های جلسات کوچینگ است.

رویکردی که در اصول کوچینگ مبحث تمامیت و جایگاه آن را می‌جوید و تلاش می‌کند به این اندیشه دست یابد که چگونه تمامیت به‌عنوان عنصر محوری در تعامل کوچ و مراجع عمل می‌کند؟

 

حتماً بخوانید!  7 سؤال قدرتمند هدف‌گذاری به سبک کوچینگ

تمامیت (Integrity)تمامیت (Integrity)

اینتگریتی یا تمامیت یعنی حالت یا کیفیتی از کامل بودن، یکپارچگی و یا حرمت کلام، وضعیت بی‌نقص داشتن و به‌نوعی تمام بودن در گونه و جایگاه فردی و اجتماعی خود.

به عبارتی تمامیت تبلور دانش ذهنی و باورهای یک شخص در ضمن رفتار و گفتار وی است، به‌نوعی که منجر به بروز صفای باطنی شخص در طی کلمات و کردار او شود.

تسلط اخلاق بر نگرش فرد و حالات و سکنات او که سیره فرد در زندگی فردی و اجتماعی او را تشکیل می‌دهد بخشی از ماجرای تمامیت در الگوی رفتاری انسان است.

هرچند مواردی که ذکر شدند نوعی سجایای اخلاقی مثبت در نگرش و رفتار انسان تلقی می‌شوند.

اما در بطن واژه تمامیت تمرکز بر چنین سجایای اخلاقی که حیثیتی تام و تمام به وجود انسانی عطا می‌کند، فضیلت نیست بلکه نوعی بودن و فرآیندی برای شدن در طول تکامل بشری است برای درک حقیقت انسانیت.

ازآنجاکه تمامیتی شکلی تمام‌عیار از بودن انسان در بطن خود و جامعه است و نمود چنین هویتی در نگرش و باورهای یک شخص و البته گفتار و رفتار وی نمود می‌یابد، فردی که واجد چنین خصوصیتی خواهد شد کلام وی قدرتی در راستای باورهای وی می‌یابد، سخن وی احترام‌برانگیز است و به‌نوعی کلام وی حرمت دارد.

او باورهایی دارد که کلام وی در راستای باورهایش به کار می‌روند لذا هر آنچه می‌گوید با تأمل و دقت می‌گوید و در ضمن تلاش او بر آن است که به سخنان خود عمل کند و عالِمی بدون عمل نباشد.

البته این به آن معنی نیست که انسانی که واجد خصوصیت تمامیت است قرار است هر حرفی را که بر زبان می‌راند انجام دهد بلکه گاه در ذیل خصوصیت تمامیت، حرکت نکردن و سخن نگفتن و پیگیری نکردن سخن و حتی تصمیم نگرفتن و اقدام نکردن در موقعیتی که بر اساس باورهای وی مطلوب نیست نوعی تمامیت است.

تمامیت در کنه و زوایای درونی خود سنجیده گویی و صداقت را الگوی انسانی معرفی می‌کند و حتی فرد واجد خصوصیت تمامیت در موقعیتی که شرایط فعالیت و تصمیم وی وضعیتی نامطلوب رقم می‌زند، ذی‌نفعان چنین فعالیتی که متحمل زیان شده‌اند را دعوت به جبران می‌کند، ازاین‌رو تمامیت مفهوم و خصوصیتی در بود و نمود شخصیت انسانی است که در ضمن باروری هویت انسانی، منجر به اعتماد به خود و حتی اعتماد دیگران به فرد می‌شود.

گویی عالَم در هم‌نشینی متعادلی با او جریان دارد و او نیز در هماهنگی کامل با طبیعت حرکت می‌کند.

تمامیت، در درون خود به اصول اخلاقی خدشه‌ناپذیری اشاره دارد که فرد واجد آن در همه حالات و رفتارش به آن پایبند است.

این مهم در درون وی در مفاهیمی همچون صداقت، اعتماد و ثبات، جلوه گری می‌کند.

فردی که واجد خصوصیت تمامیت است، بدون توجه به اینکه چه کسی رفتارش را می‌بیند، اصول اخلاقی را رعایت می‌کند و انجام کار درست پایبند است.

او تمامیت را پایه و اساس برقراری روابط و اعتمادسازی بین خود و دیگران محسوب می‌کند و یکی از ارزش‌های اساسی است که صاحبان کسب‌وکار در فرآیند جذب همکاران خود آن را در نظر می‌گیرند.

اینکه کسی تمامیت داشته باشد، به این معنی است که خودآگاه، پاسخ‌گو، مسئولیت‌پذیر و راست‌گو است و این ویژگی‌ها در تمام حالات و سکنات وی متبلور است.

درواقع چنین فردی امین و قابل‌اتکا از سوی همکاران، مشتریان و حتی ذی‌نفعان محسوب می‌شود.

نقش تمامیت در رویکرد مراجع و کوچ

نقش تمامیت در رویکرد مراجع و کوچ

مراجع برای دستیابی به اهداف پیش‌بینی‌شده خود در مدیریت کسب‌وکار خود، راه مشاوره را برگزیده است و نگرش جذب همراه و متخصص برای دستیابی و تثبیت و دوام موفقیت، بخشی از میل وی برای دستیابی به خصوصیت تمامیت در نگرش و رفتار وی است.

این نگرش و طی کردن راه در چنین مسیری بخشی از قدرت و اعتبار خصوصیت تمامیت در مراجع است.

زمانی که مراجع، تمامیت داشته باشد، قابل‌اتکا و امین خواهد شد و کوچ می‌تواند مطمئن باشد که کارها و نکات دریافت شده را به بهترین شکل انجام خواهد داد.

چراکه فرد واجد خصوصیت تمامیت همگام با ایدئال‌های خود است؛ فعالیت‌های وی سطحی و نامرتبط نخواهند بود؛

در این میان به‌صورت ذاتی ضمن پرهیز از تقلب و دروغ بر اساس ارزش‌های اخلاقی خود عمل می‌کند.

همین فرآیند در خصوص شخصیت و نگرش کوچ نیز قابل انطباق است، به‌نحوی‌که با درک خصوصیت تمامیت در وجود خویش، با کلامی که بر زبان می‌آورد و نکاتی که از عمق دانش و تخصص وی در مربیگری مراجع برمی‌خیزد، ضمن پاسداشت عزت‌نفس خویش، اعتمادبه‌نفس مراجع را نیز ارتقا می‌بخشد.

در این میان افزایش اعتماد عمومی به چنین شخصی در کنار افزایش عملکرد و بهره‌وری و بهبود عملکرد فردی مراجع، شکل بسیار مؤثری از تمامیت را عرضه خواهد کرد.

تمامیت در فرآیند کوچینگ نمونه‌ای از بهبود روابط میان مربی و مراجع است، موقعیتی که مراجع به کوچ اعتماد می‌کند و می‌داند که حتی اگر مشکلی در فرآیند حضور وی و حتی فرآیند مشاوره پدید آید، بازهم شرافتمندانه می‌تواند از یاری کوچ بهره‌مند گردد و پایبندی به قول و قرار بخشی از تمامیت در استفاده از مهارت‌های کوچ است.

 

حتماً بخوانید!  نقش کوچینگ در هویت‌یابی نوجوانان

نتیجه‌گیرینتیجه‌گیری

در برآیندی می‌توان گفت که سلسله مشخصه‌های انسانی می‌توانند خصلت تمامیت را با همه گستردگی آن در زندگی فردی و اجتماعی به نمایش بگذارند.

مسئولیت‌پذیری یکی از عوامل مهم در داشتن تمامیت است که از یک فرد چهره کاریزماتیکی در میان جامعه می‌سازد.

همچنین پاسخ‌گویی و فرصتی که هرروز افراد بتوانند در قبال مشتریان، مراجعه‌کنندگان و مسئولان کسب‌وکار تمامیت خود را نشان دهند.

به دایره تمامیت می‌توان خصوصیاتی همچون صداقت، اهمیت دادن به زمان در حین کار، پایبندی به قول، پذیرش اشتباهات و تلاش برای گذر کردن به وادی موفقیت، قدردانی از افراد شایسته، پیروی از قوانین، احترام گذاشتن به دیگران فارغ از سن و جنس آن‌ها و … را نیز افزود.

خصلت‌هایی که ریشه در شخصیت شناسی انسان دارند و فصل مشترکی از صفات انسانی و ارزشمند هستند.

همان مهارت ارزشمندی که بخشی از انسانیت در لوای آن تعریف می‌شود.

درنهایت می‌توان گفت که در عرصه کوچینگ نیز بخشی از فرآیند مربیگری، القای خصوصیت تمامیت است که به توسعه فرهنگ تمامیت در میان کوچ و مراجع منجر خواهد شد و همچون محوری تمام‌عیار می‌تواند در ارتباط مربی و مراجع بدرخشد.

نویسنده: جناب آقای وحید حیاتی از دانش پذیران دوره اول تربیت کوچ حرفه‌ای کسب‌وکار ویدان

 

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: ۰ میانگین: ۰]

نظر بدهید

امتیاز این:

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]